Onderwijs en examenregeling College voor Techniek en Design

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie die voor alle opleidingen geldt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemeen

Bouw en Infra

Elektrotechniek

ICT

Installatietechniek

Laboratoriumtechniek

Motorvoertuigentechniek

Schilderen

Werktuigbouw en Metaal