Actuele info over Corona - afbeelding
Actuele info over Corona - afbeelding

In en om onze schoolgebouwen

Hier vind je de regels die gelden op weg naar, rond en op onze locaties

Wat je van Scalda mag verwachten:

 • Wij zorgen ervoor dat onze gebouwen en terreinen zo zijn ingericht en bewegwijzerd, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • We zorgen voor schoonmaak, ventilatie en voldoende hygiëne-producten.
 • We organiseren de activiteiten op school zo, dat ze op verschillende tijden starten en eindigen. Ook zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk in de gebouwen gelopen hoeft te worden.

Wat Scalda van jou verwacht:

 • Reis wanneer je dat kunt met eigen vervoer. Als je een auto deelt met mensen die niet jouw huisgenoten zijn, draag dan een mondkapje (advies RIVM).
  Als je geen eigen vervoer hebt, kun je gebruik maken van het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Kom alleen naar school als je daar verwacht wordt. Kom niet vroeger en blijf niet langer dan nodig.
 • Wanneer je je verplaatst binnen een gebouw van Scalda, is het gebruik van een niet-medisch mondkapje verplicht. Hier zie je hoe je een mondkapje correct gebruikt. Deze plicht geldt voor iedereen (studenten, medewerkers, bezoekers) en is een strikte voorwaarde om in de gebouwen aanwezig te mogen zijn. We roepen iedereen op om ook in deze ‘verkeersruimtes’ te proberen de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk aan te houden. 
 • Zittend in een lokaal mag het mondkapje af,  behalve in praktijklessen waarin het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk.
 • De verplichting tot het dragen van mondkapjes gaat in op donderdag 15 oktober 2020, totdat de overheid anders aangeeft.
 • Was meerdere keren per dag tenminste 20 seconden je handen. Doe dit in ieder geval voordat je een lokaal binnengaat, voor en na de pauze en na toiletbezoek.
 • Reinig je werkplek voor en na gebruik. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het bedieningspaneel van drankautomaten en printers.
 • Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
 • Raak je gezicht niet aan.
 • Om het loopverkeer in onze gebouwen te beperken krijg je zoveel mogelijk les binnen één gebouwdeel.
 • De kantines zijn gesloten. Als je langer dan vier lesuren achter elkaar op school moet zijn, zorgen we waar mogelijk dat je op een andere manier iets te eten en drinken kunt krijgen. Neem zoveel mogelijk je eigen lunch mee als je langer op school bent.
 • Als je je moet verkleden voor een praktijkles, mag je je kluisje gebruiken. Voor het overige neem je je jas en andere spullen mee naar de ruimte waar je les hebt.
 • Je maakt alleen gebruik van de lift als daar een medische noodzaak voor is. Is dat zo, vraag dan aan je mentor om toestemming.

Gebruiksinstructie niet-medisch mondkapje