Actuele info over Corona - afbeelding
Actuele info over Corona - afbeelding

Onderwijs, stages en examinering in de 1,5 meter school

Uitgangspunt: het kwalificatiedossier van jouw opleiding is en blijft leidend bij de inrichting en uitvoering van jouw opleiding. We doen met jou ons uiterste best om een eventuele studievertraging te voorkomen, te beperken of in te halen.

Wat mag je van Scalda verwachten?

 • Jouw opleiding bestaat uit een mix van leren op school, leren in de beroepspraktijk en leren op afstand/online. Hoe die mix er voor jou precies uitziet, is afhankelijk van je opleiding, je leerjaar en je behoefte aan extra ondersteuning. Je opleiding informeert je hierover. Volg je een praktijkroute, dan volg je uiteraard geen onderwijs op school.
 • Bij het leren op school ligt de nadruk op praktijklessen, (voorbereiding op) examens en extra ondersteuning. De activiteiten op school worden zoveel mogelijk gebundeld in blokken van meerdere, aaneengesloten lesuren, zodat je jouw (reis)tijd effectief kan benutten.
 • De beroepspraktijkvorming van onze bol-opleidingen wordt zo veel mogelijk volgens plan uitgevoerd. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld vanwege maatregelen bij je stagebedrijf en/of beperkingen in de sector, wordt je stageprogramma waar mogelijk aangepast. Je opleiding voert hierover intensief overleg met je stagebedrijf. Stages in en groepsreizen naar het buitenland staan voorlopig niet op het programma.
 • Leren op afstand/online Scalda zet in op het verder ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs op afstand/online. Als uitgangspunt geldt: we doen online wat online op een goede manier kan en past binnen onze onderwijsvisie.

Wat verwacht Scalda van jou?

 • We verwachten dat je aanwezig bent bij en actief deelneemt aan alle activiteiten die voor jou op het rooster staan – op school, in de beroepspraktijk en op afstand/online.
 • Als je niet kan deelnemen, dan meld je je af bij jouw locatie (voor activiteiten op school), bij jouw stageplaats of bij jouw docent/mentor.
 • Behoor je tot een medische risicogroep (definitie RIVM) of ben je huisgenoot of mantelzorger van iemand die tot een risicogroep behoort? Maak dan een zorgvuldige afweging of je naar school komt of niet en neem contact op met je mentor om te bespreken welke alternatieven er zijn voor het leren op school.
 • Bij stages volg je de richtlijnen van jouw leer- of stagebedrijf.
 • Het volgen van een online les is qua regels niet anders dan een fysieke les op school. Zorg dat je er bent of meld je af als je niet aanwezig kan zijn. Zorg dat je op tijd bent. Zet je camera aan als je docent daarom vraagt. Als dat mogelijk is, volg dan je online onderwijs vanaf een rustige plek, zodat de privacy van jou en je huisgenoten niet geschonden wordt.
 • Heb je thuis geen ruimte of onvoldoende voorzieningen voor het volgen van onderwijs op afstand/online, dan zorgen wij voor een werkplek op school. Bespreek dit met je mentor.
 • Houd zelf actief contact met je docenten en met je medestudenten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Vanuit school is jouw mentor je eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je vragen of zorgen hebt. Maak daar gebruik van!