Richting Inburgering en Educatieve Trajecten

Inburgering en Educatieve Trajecten

We bieden uiteenlopende opleidingen aan. Het centrale doel is om mensen in staat te stellen hun kwaliteiten (alsnog) tot bloei te laten komen, waar dat eerder, ongeacht om welke reden, niet lukte.  Dat doen we met:

 • Educatieve trajecten zoals alfabetisering, Nederlands als eerste taal (NT1) Nederlands als tweede taal (NT2) en staatsexamen I en II, rekenen, ontwikkelen van computervaardigheden en trajecten gericht op werk en zelfredzaamheid.

Inburgering en Educatieve Trajecten (Volwassenenonderwijs)

Taal: onmisbaar om goed te kunnen meedoen in de samenleving
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een eerste vereiste om mee te kunnen doen aan de samenleving. Goed Nederlands kunnen lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer zorgt ervoor dat mensen zelfstandiger kunnen leven en een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben.

Voor wie

Bij Scalda verzorgen we onderwijs voor zowel arbeidsmigranten als inwoners vanuit Nederland, de Europese Unie en vluchtelingengebieden. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en gemoedelijke schoolsituatie. We begeleiden onze studenten naar zelfstandigheid binnen de Nederlandse maatschappij.

Waar

De trajecten vinden in heel Zeeland plaats. Waar er voldoende aantallen studenten zijn, proberen wij op locatie het onderwijs te verzorgen. We zijn flexibel, we luisteren goed naar de markt en gaan de samenwerking aan daar waar nodig en mogelijk is.

Gecertificeerd

Scalda heeft het keurmerk ‘Blik op werk’ en is gecertificeerd om inburgeringstrajecten aan te bieden. Voor aanvang van het traject krijgt de student een intake. Tijdens deze intake wordt gekeken in welke groep de student het beste past.

Meer informatie

Bent u of kent u iemand die (beter) Nederlands wil leren en/of die wil inburgeren in Nederland? Bekijk wat de mogelijkheden zijn

Expat Center Zeeland

Scalda is aangesloten bij het Expat Center Zeeland. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar expatcenterzeeland.com

Keurmerk Blik op werk


 • Ik vind het belangrijk om Nederlands te leren. De docenten zijn aardig en ze helpen me om beter in de taal te worden.
  Sarah Alaina
  Inburgering Staatsexamen I en II

Entree met NT2

Inburgeren en tegelijkertijd een beroepsopleiding volgen. Scalda begeleidt jongeren (18 – 27 jaar) via een versnelde route richting opleiding of arbeidsmarkt met de opleiding Entree met NT2.

De opleiding is gericht op jongeren die hun inburgering nog af moeten ronden of al ingeburgerd zijn en hun taalniveau willen verhogen.

Meer informatie

Keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen

Scalda biedt de keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen aan. Met de keuzecarrousel kunnen niet-Nederlandstalige jongeren (18 -27 jaar) zich oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. De keuzecarrousel is voor studenten die een taalniveau op minimaal A2 hebben en in het bezit zijn van een internationaal diploma herwaardering (IDW) en/of een indicatie onderwijsniveau (ION). Bekijk de video voor het complete verhaal.

Meer informatie over de keuzecarrousel


Taalhuis of Taalpunt

Iedereen vanaf 18 jaar die moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands kan hier terecht. Een medewerker helpt u aan een passende les of activiteit of zoekt een taalmaatje voor u. Het bezoek aan een Taalhuis of Taalpunt is gratis.

Meer informatie

Specifieke Trajecten

Naast taal- en rekenonderwijs verzorgen we trajecten ter voorkoming van schooluitval zoals: De Keuzecarrousel, THOP, Pitstop, Pre mbo en Coachklas Anderstaligen 18+.

Bekijk al onze specifieke trajecten

 • Maximale score voor inburgeringsopleiding

 • Een kijkje in de wereld van de Participatielab route

  docent participatielab route
 • Samenwerking Participatielab route en Dethon

  participatielab samenwerking Dethon

Contactinformatie

Bezoekadres Middelburg: 
Ravensteijnweg 1 
4337 PG Middelburg

Bezoekadres Terneuzen: 
Vlietstraat 11
4535 HA Terneuzen

Postadres: 
Postbus 7018 
4330 GA Middelburg

0118 - 55 89 00

Diplomawaardering en beroepserkenning

Er zijn door de minister van OCW SBB en EP-Nuffic flowcharts ontwikkeld voor wie vanuit Nederland wil werken in een andere EU-lidstaat en voor wie vanuit een andere lidstaat wil studeren of werken in Nederland. In bijgaande flowcharts wordt stapsgewijs uitgelegd wat de mogelijkheden zijn, waar men rekening mee moet houden en bij welke instantie men terecht kan voor meer informatie of hulp.

Vanuit Nederland werken in een andere EU-lidstaat Vanuit een andere EU-lidstaat studeren of werken in Nederland Working or studying in the Netherlands from a different EU member state Für Personen aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat Étudier ou travailler aux Pays-Bas depuis un autre état membre de l'UE

Omhoog