Dag van de Duurzaamheid

Doel

Bieden van een jaarlijks terugkerend platform voor duurzaamheid om (middels o.a. lezingen en challenges) aandacht te kunnen schenken aan de wijze waarop de Green Office studenten, docenten en organisaties en bedrijven informeert, ondersteunt en verbindt.

Projectbeschrijving

Op 10-10-2018 vindt de tweede dag van de duurzaamheid plaats. Tijdens de dag van de duurzaamheid op 10-10-2017 werd de Green Office geopend. De bedoeling is om tijdens de tweede editie een podium voor de student en zijn begeleider te bieden.

Het programma zou kunnen bestaan uit:

  1. Challenges die per cluster en waar mogelijk in samenspraak met bedrijven worden ontwikkeld, georganiseerd en gerealiseerd en waarin studenten uit diverse clusters het tegen elkaar opnemen: denk daarbij bijvoorbeeld aan wie er het zuinigst een parcours kan afleggen met een elektrische auto/fiets, wie maakt de duurzaamste lunch/snack/koffie, wie beweegt/denkt het meest efficiënt, welke kleding (modeshow) is het meest duurzaam, wie  geeft/volgt het meest effectief les etc.
  2. Elk cluster laat zien op welke wijze  het  thema duurzaamheid binnen de lessen, de BPV en binnen het toekomstig werk wordt opgepakt: sprekers, Good Practices, innovaties,  duurzame inzetbaarheid, duurzame catering/kleding, duurzame verblijfruimtes.
  3. De Green Office laat zien hoe zij de verschillende partijen (school en externe omgeving) informeert, ondersteunt, verbindt. 

Aanspreekpunt: Green Office, [email protected]

Aanvullende informatie:

Scalda Green office is gevestigd op de Locatie Podium en in het schooljaar 2017-2018 geopend op de dinsdagen. In 2018-2019 wordt er geïnvesteerd in ‘pop-up-locaties’ op de andere Scalda-vestigingen.

 

Relatie met Sustainable Development Goals: