Duurzaamheidsscans

Doel

Door middel van scans in beeld brengen in welke mate studenten, docenten en overige medewerkers van Scalda en bedrijven en organisaties duurzaam zijn, om vervolgens in samenspraak haalbare doelen te formuleren en (binnen bepaalde tijd) te realiseren.

Projectplan / Projectbeschrijving

  1. Vaststellen welke scans er voor de verschillende betrokken doelgroepen zijn.
  2. Aanpassen scans aan de doelgroep.
  3. Op basis van de resultaten bepalen op welke wijze en in welke mate er aandacht aan duurzaamheid besteed dient te worden: Scalda-breed en specifiek per college/dienst.
  4. Via de Green Office interne en extern communiceren van de resultaten en de vorderingen in duurzaamheid.

Aanspreekpunt: Green Office, [email protected]

Aanvullende informatie

Scans zijn op te vragen via [email protected]

 

Relatie met Sustainable Development Goals: