Duurzame Inzetbaarheid medewerkers

Doel

Optimale en duurzame inzetbaarheid medewerkers (employability), zodat optimaal kan worden bijgedragen aan de doelstelling van Scalda: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Projectplan / Projectbeschrijving

Om kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden en continueren is kwalitatief goed personeel nodig in de vorm van optimaal en duurzaam inzetbare medewerkers. Scalda ziet de professional binnen de organisatie als een kenniswerker die betrokken en bevlogen in het werk staat en in grote mate de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit deze visie is leiderschap binnen Scalda van faciliterende aard: om de professional te kunnen blijven aantrekken en behouden voert Scalda beleid dat gericht is op het creëren van mogelijkheden tot leren en ontwikkelen (professionaliseringsbeleid) en het optimaliseren van de gezondheid en het welbevinden (gezondheidsbeleid).

Het professionaliseringsbeleid en het gezondheidsbeleid vallen samen met mobiliteit (in- en doorstroom) onder de kapstok van employabilitybeleid (optimale en duurzame inzetbaarheid). Met het voeren van een employabilitybeleid wordt beoogd daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden te scheppen ter bevordering van de ontwikkeling, gezondheid, welbevinden en in- en doorstroom bij Scalda met oog op de toekomst. Scalda wil door middel van het voeren van employabilitybeleid aanknopingspunten bieden ter ondersteuning van Scalda als kennisintensieve (lerende) organisatie waarin samen wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen voortvloeiend uit de strategie.

Alle instrumenten die door de leidinggevende en medewerker kunnen worden ingezet ten behoeve van de employability zijn opgenomen in het document Employ-it! 

Aanspreekpunt: Margrit Cornelissen-Kemper, [email protected]

 

Relatie met Sustainable Development Goals: