Enjoy (Gezondheidsbeleid)

Doel

Doelstelling ENJOY
Scalda wil door middel van het programma ENJOY bewustwording creëren rondom een gezonde levensstijl en de positieve effecten hiervan. Daarnaast bevat de inhoud van het programma van ENJOY concrete aanknopingspunten die direct van positieve invloed kunnen zijn op de dagelijkse praktijk. Door de verbinding te maken met actuele ontwikkelingen binnen Scalda en beleid en instrumentarium op elkaar af te stemmen, werkt het programma van ENJOY mee aan het behalen van de strategische doelstellingen.  

Door als medewerker naar een gezonde levensstijl te streven, geef je daarnaast het goede voorbeeld aan de student. Onderwijsresultaten en gezondheid en welbevinden gaan in de visie van ENJOY samen: als je gezond en fit bent, kan je het beste uit jezelf halen.

Projectplan / Projectbeschrijving

ENJOY is een programma dat staat voor de bevordering van de gezondheid en het welbevinden van alle medewerkers van Scalda. Gezondheid en welbevinden zijn belangrijke randvoorwaarden om met plezier en motivatie te werken. Scalda wil graag een organisatie zijn die mogelijkheden biedt ter bevordering van jouw gezondheid en het welbevinden. Zij wil kwaliteit van onderwijs leveren, met betrokken en bevlogen medewerkers. Gezamenlijk werken aan de doelstellingen van Scalda. Dit vraagt wat van alle individuele medewerkers: net zoals je verantwoordelijk bent voor je professionele ontwikkeling, ben je ook verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Samen dragen deze bij aan jouw optimale en duurzame inzetbaarheid.

Naast het bieden van mogelijkheden voor leren en ontwikkelen (professionalisering) voert Scalda een gezondheidsbeleid vanuit een positieve insteek. Niet meer ‘tegen verzuim’, maar vóór de gezonde medewerker. Scalda biedt hiermee een instrumentarium waar de leidinggevende en de werknemer naar behoefte uit kunnen putten op de onderdelen curatie, preventie, amplitie. Als de medewerker goed in zijn vel zit, heeft dit direct zijn weerslag op de kwaliteit van onderwijs.

Onderdelen ENJOY: 

  • Informatieve lezingen 
  • Activiteiten
  • Health checks 
  • Korting sportscholen

Aanspreekpunten:
Margrit Cornelissen-Kemper, [email protected]
Thomas Ritico, [email protected]
Gre Krijn-Dieleman, [email protected]

 

Relatie met Sustainable Development Goals: