Gescheiden afvalinzameling

De stuurgroep Duurzaam Scalda nam het besluit tot gescheiden afvalinzameling als vervolg op de succesvolle pilot “collect a cup” voor medewerkers op de locatie in Terneuzen. Dit om niet alleen medewerkers maar ook studenten bewust te maken van het belang van gescheiden afvalinzameling.

In de aula van Scalda in Terneuzen staan vier milieustraten voor inzameling van restafval, plastic, papier en karton en kartonnen bekers. De prullenbakken bij de tafels in de aula zijn verwijderd. Het apart inzamelen van kartonnen bekers zorgde voor een aanzienlijke besparing van het aantal afvalzakken en de restafvalstroom. Dit levert niet alleen een voordeel op voor het milieu, maar ook een vermindering van de afvalverwijderingskosten van Scalda. Als het inzamelen van gescheiden afval in Terneuzen succesvol is, volgt wellicht een bredere uitrol naar de andere locaties. Na het eerste kwartaal in 2018 wordt de balans opgemaakt.

Aanspreekpunt: Daniela Gomez, [email protected]

 

Relatie met Sustainable Development Goals: