Green Office

Doel

Onderwijs:

 • Duurzaamheid in alle opleidingen
 • Duurzaamheidsambitie in jaarplan van ieder cluster
 • 70% van studenten weten duurzaamheid toe te passen in beroep, leefomgeving en gedrag

Community en communicatie:

 • Duurzaamheidsambassadeurs in alle clusters
 • 70% van medewerkers weten duurzaamheid toe te passen in hun functie, leefomgeving en gedrag
 • Expertteam studenten

Externe samenwerking:

 • 70% van stakeholders weten dat Scalda koploper is
 • Regionale en landelijke samenwerkingen
 • Internationalisering
 • Vermarkting van expertise

Bedrijfsvoering:

 • Duurzaamheidsambassadeurs in alle diensten
 • Duurzaamheidsambitie in jaarplan van ieder dienst
 • Duurzaam keurmerk

Projectbeschrijving

In het 2e semester van schooljaar 2017-2018 richt de werkgroep zich vooral op het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij de Green Office door:

 1. te investeren in een programma voor de ambassadeurs (studenten);
 2. te investeren in de begeleiding van de ambassadeurs (studenten);
 3. op basis van een nulmeting vast te stellen wat de staat van duurzaamheid binnen de clusters/colleges is;
 4. duurzaamheid een plek te geven (duurzaamheidsparagraaf) binnen de jaarplannen van de clusters;
 5. duurzaamheidsrelaties met de regionale omgeving aan te gaan.

Aanspreekpunt: Green Office.
Contact: [email protected]

Aanvullende informatie

 

Relatie met Sustainable Development Goals: