Loopbaan Burgerschap Koppeling Burgerschap en Duurzaamheid

Doel

Duurzaam gedrag bij alle studenten stimuleren, door integrale opdrachten over duurzaam handelen aan te bieden. Door het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden kan de beginnende beroepsbeoefenaar duurzaam handelen eigen maken. Scalda levert ook als je niet voor het keuzedeel duurzaamheid hebt gekozen, duurzaam bewuste beroepsbeoefenaren af. Hiermee laat Scalda zien dat ze voor iedere student graag duurzaam gedrag wil stimuleren.

Projectbeschrijving

Koppeling Loopbaan Burgerschap/duurzaamheid binnen het curriculum: De student integrale opdrachten over duurzaam handelen laten uitvoeren binnen de stage.
Als een student niet voor het keuzedeel duurzaamheid kiest, krijgt hij vanuit het kwalificatie dossier niets mee over duurzaam handelen.
Door maatwerk aan te bieden kan dit wel en nemen we als Scalda de verantwoordelijkheid naar de toekomst toe.
Scalda én iedere opleiding apart zal beroepsgericht voor dit maatwerk moeten zorgen.
De student leert invloed uit te oefenen op datgene waar hij/zij zelf invloed op heeft.  Als meer burgers en jonge professionals duurzaam gaan handelen, volgt vanzelf het bedrijfsleven en breidt de olievlek zich steeds meer uit.
Scalda wil als beroepsopleiding hier graag aan bijdragen. 

Aanspreekpunt: Tjitske Anderiesse-Schaap, [email protected]

Aanvullende informatie

 

Relatie met Sustainable Development Goals: