Les en cursusgeld

Les- en cursusgeld

Lesgeld

Jaarlijks worden de les- en cursusgelden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een beroepsopleidende leerweg volgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan moet je lesgeld betalen. Dit geldt ook voor studenten die een voltijd opleiding volgen in het volwassenenonderwijs (VAVO). Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar, dan hoeft dat niet. Het lesgeld voor 2024-2025 is vastgesteld op € 1.419 en wordt geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Cursusgeld

Volg je een deeltijd mbo-opleiding of een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan moet je cursusgeld betalen. Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar, dan hoeft dat niet. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt gefactureerd door Scalda. De hoogte van de cursusgelden in 2024-2025 zijn als volgt:

  • Voor niveau 1 en 2 (assistent- en basisberoepsopleiding) bedraagt het cursusgeld € 295,-
  • Voor niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) bedraagt het cursusgeld € 715,-

Cursusgelden worden gefactureerd door Scalda als de student dit niet betaald heeft in de MBOwebshop. 

Betaalt je BPV bedrijf het cursusgeld en wil je dat het bedrijf de factuur ontvangt? Vul dan een derdenmachtiging in en mail deze naar [email protected]. Een derdenmachtiging wordt aan iedere BBL-student automatisch toegestuurd rond eind augustus. Heb je geen derdenmachtiging ontvangen, dan kun je deze opvragen via de studentenadministratie.

Let op: de derdenmachtiging dient uiterlijk 1 september 2024 aangeleverd te zijn. Indien wij geen derdenmachtiging hebben ontvangen gaat de factuur naar de student. Wil je dan alsnog dat je werkgever betaalt dan zal je dit zelf moeten declareren bij je werkgever.

Heb je vragen over de facturatie van het cursusgeld, dan is de financiële administratie daarvoor het juiste aanspreekpunt. De financiële administratie is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 13.00 uur en 16.00 uur via 0118 55 89 63 of mail naar [email protected].

Omhoog