Meer BPV-informatie

Leerbedrijf worden

U wilt een leerbedrijf worden omdat u – als bedrijf – een student gaat begeleiden of een student zoekt die bij u kan stagelopen. Daarmee haalt u op verschillende manieren de toekomst in huis. Bijvoorbeeld door de nieuwste kennis van sociale media. Of op technisch gebied. Ook kan een student een nieuwe medewerker worden, waarmee uw bedrijf lang vooruit kan. Om leerbedrijf te worden dient u eerst u eerst een erkenning aan te vragen.

Subsidiemogelijkheden

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen.

Stagefonds zorg
Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten.

Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk voor Stagefonds. Na afloop van het schooljaar keert het het totale subsidiebedrag uit aan zorg- en welzijnsinstellingen voor gerealiseerde stageplaatsen. SBB beperkt de administratieve lasten voor zorgorganisaties en het ministerie. De subsidies worden op concernniveau verstrekt.

Subsidieregeling praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een student.

Subsidieregeling interne jobcoach
Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Subsidieregeling Tel mee met Taal
Met de subsidieregeling Tel mee met Taal stimuleren de ministeries van OCW, SZW en VWS dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.

Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim. Het zorgt dat medewerkers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Ze leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger en efficiënter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk.

De subsidie vergoedt tot 67% van de kosten van het taaltraject. Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 kunt u een aanvraag doen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Student begeleiden

Als praktijkopleider bent u het eerste aanspreekpunt voor de student. U zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt die hij/zij ook zal tegenkomen in het beroep waarvoor de student wordt opgeleid.

U hebt verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en het gevoel om met mensen te werken. Naast het contact met de student onderhoudt u contact met de bpv-coördinator (de begeleider van de student op school).