Scalda foto opleiding Verzorgende-IG
Scalda foto opleiding Verzorgende-IG

Missie en visie College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Missie

Het College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging draagt in samenwerking met haar partners, gedreven door haar waarden, actief bij aan de toekomst van de Zeeuwse jongeren, het Zeeuwse (zorg)onderwijs en de Zeeuwse samenleving.

Visie

De missie vertalen wij in onderwijs, vanuit de waarden toegankelijkheid, veelzijdigheid, duidelijkheid en betrokkenheid. Wij geven het onderwijs zo vorm dat studenten zich geborgen weten en deze waarden herkennen in het onderwijs en zo het beste uit zichzelf weten te halen. Dit laatste geldt ook voor de (onderwijs)medewerkers.
Wij focussen op kwaliteit en zorgen dat studenten komend uit de regio en net daar buiten, op basis van kwaliteit kiezen voor het college voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging. Onze studenten sluiten hun opleiding af met een diploma, of anders zorgen wij ervoor dat zij goed terecht komen.

Onze ambitie is toegankelijk onderwijs dat:

  • Veelzijdig en duidelijk is
  • Gegeven wordt door betrokken en deskundige medewerkers
  • Van goede kwaliteit, innovatief en afgestemd is op de actuele beroepsomgeving
  • Eigentijds en levensecht is met accent op de juiste beroepshouding
  • Stimuleert tot een actieve bijdrage aan de maatschappij
  • Gericht is op het stimuleren van een blijvende ontwikkeling van (jonge) mensen (een leven lang leren)

De mening en tevredenheid van de regionale bedrijven, instellingen, medewerkers en klanten (studenten, ouders/verzorgers) nemen wij serieus. Wij investeren in een goede relatie, betrekken hen bij de kwaliteit van het onderwijs en werken samen aan innovatieve vormen van onderwijs. Dit met als doel dat onze studenten als beginnend beroepsbeoefenaar klaar zijn om hun beroep, nu en in de toekomst, uit te oefenen.

Bij dit alles verwachten wij dat studenten zich, binnen hun mogelijkheden, 100% inzetten voor hun studie waarbij zij maximale aandacht krijgen van betrokken en bevlogen medewerkers.

Ons motto luidt:

Wij leiden studenten op tot professionals die flexibel kunnen inspelen op de veranderende (beroeps)omgeving.