Stille tocht Rainée Laveist 14 september

14 september 2022
Brandende kaarsjes

Beste mensen,

Op donderdag 8 september tijdens het Kick-off Festival van de HZ, UCR en Scalda is Rainée Laveist om het leven gekomen. De wijze waarop heeft iedereen enorm geschokt. Daarom organiseert Monuta Adrienne Klein op verzoek van de familie een stille tocht op woensdagavond 14 september om 19.00 uur. Dit initiatief is een signaal tegen zinloos geweld en voor de steun van zijn familie.

Openbare stille tocht
De stille tocht start om 19.00 uur bij het woonadres van familie Laveist in de Van Hallstraat in Vlissingen. Vanaf de Van Hallstraat gaan we naar de Boulevard tot aan Pier 7. Daar is een moment stilte met het oplaten van twee duiven. Vervolgens loopt de stoet de Boulevard tot het einde af richting het Bellamypark, naar de plek waar Rainée is overleden.

Sprekers Bellamypark
In het Bellamypark sluit ook de burgemeester van Vlissingen, de heer Van den Tillaar, aan. De burgemeester zal dan spreken, net als Adrienne Klein namens de familie. Ook houden we hier een minuut stilte uit respect voor Rainée en laten we (biologisch afbreekbare) ballonnen op.

Drukte
In verband met de te verwachte drukte vragen we iedereen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de Van Hallstraat te komen. Een tijdelijke fietsenstalling bevindt zich in het park aan de Sloeweg.

Online condoleanceregister
Als steun voor de familie is een online condoleanceregister geopend. Een ieder die een bericht voor de familie wil achterlaten, kan dat daar doen.

Steun
Naast morele steun is ook financiële steun voor de familie belangrijk om kosten voor het afscheid van Rainée te kunnen betalen. Wij doen veel vrijwillig maar dan nog blijven er behoorlijke kosten over. Mensen die nog een bijdrage willen leveren kunnen geld storten op:

Z.J.Laveist
NL76INGB0001965618
o.v.v.: Donatie afscheid Rainée

Met vriendelijke groet en veel dank namens de familie Laveist,

Adrienne Klein
Monuta uitvaartzorg

Omhoog