Scalda foto opleiding vavo - havo
Scalda foto opleiding vavo - havo

Onderwijs en examenregeling Entree

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie over de OER. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Entreeopleidingen