Opleiding Assistent dienstverlening en zorg

Assistent dienstverlening en zorg

Niveau 1

Je houdt van werken met mensen en je bent sociaal!

Als assistent dienstverlening en zorg voer je ondersteunende werkzaamheden uit en maak je (werk)ruimtes gebruiksklaar. Je voert verzorgende en/of dienstverlenend werk uit in werk- woon- en leefomgeving, staat derden te woord en verwijst hen door naar de juiste persoon of ruimte. Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu.

Je kunt stage lopen in een zorginstelling, buurthuis, schoonmaakbedrijf, kinderopvangcentrum of basisschool.

Assistent dienstverlening en zorg


Entreeopleiding
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kun je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. De opleiding duurt een jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar (een mbo-opleiding op) niveau 2 of ga je aan het werk. 

Je schrijft je in voor een profiel, dit is een beroepsrichting. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn er meerdere profielen aan elkaar gekoppeld, zodat je met een brede kennis de deur uitgaat.
Je kunt kiezen uit twee brede richtingen:

Mens & Ondernemen
Met daarin de profielen:

 • Dienstverlening en zorg
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding

Mens & Techniek
Met daarin de profielen:

 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) heeft de Entreeopleiding de volgende profielen:

 • Dienstverlening en zorg
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek
 • Logistiek
 • Plant of (groene) leefomgeving

Deze opleiding is onderdeel van Start College

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap.

Er zijn twee vormen van Entreeopleidingen:

 • BOL (Beroepsopleidende leerweg): drie dagen naar school en twee dagen stage.
 • BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en vier dagen werk.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je 3 dagen naar school en je loopt 2 dagen stage. Stage noemen we BPV in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het eerste blok ga je op zoek naar een stage, je krijgt dan een stageovereenkomst. Aan het einde van je stage moet je minimaal 400 stage-uren gelopen hebben.

BBL
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je 1 dag naar school en de andere dagen werk je. Je BPV is een leerwerkplek. Voordat je aangenomen bent bij de Entreeopleiding heb je een leerwerkplek en een contract. Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 610 uur gewerkt hebben.

Begeleiding
Je hebt een studiecoach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je studiecoach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt.

Naast een studiecoach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Middelburg, locatie Ravensteijnweg
 • Vlissingen, locatie Edisonweg
 • Terneuzen, locatie Vlietsraat

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs. Vanwege de coronamaatregelen krijg je 50% korting op het lesgeld voor 2021-2022.

Het lesgeld voor 2021-2022 is hierdoor €608 per jaar voor de BOL opleiding of €126 voor de BBL opleiding. 

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal € 250.

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk.
Je kunt doorstromen binnen Scalda naar niveau 2, bijvoorbeeld: Helpende zorg en Welzijn.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog