Opleiding Business Administration & Control Specialist

Business administration & control specialist

Niveau 4

Als Business Administration & Control Specialist werk je op de afdeling administratie van een bedrijf of instelling. Je bent als bedrijfsadministrateur voornamelijk bezig met cijfers. Je houdt alle log- en dagboeken bij die te maken hebben met de financiële zaken van het bedrijf. Als junior assistant accountant werk je op een accountantskantoor of op een andere plek waar de administratie wordt gedaan voor kleine zelfstandigen of wat grotere bedrijven. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met het assisteren bij periodieke verslaglegging en aangifte van omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Leerjaar 1: Het eerste leerjaar van de opleiding Business Administration & Control Specialist is een basisjaar. Je krijgt beroepsgerichte vakken zoals bedrijfsadministratie, economie, statistiek, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer en periodieke verslaglegging. Daarnaast vinden we algemene ontwikkeling als taal, rekenen en burgerschap ook belangrijk zodat je goed bent voorbereid op je toekomst. In het eerste jaar loop je een oriënterende stage. Aan het eind van het eerste jaar, is er een oriënterende stage van vier weken

Leerjaar 2: Je start het tweede leerjaar met een stage van een half jaar. Daarna verdiep je je verder in de vakken die in leerjaar 1 aan bod zijn gekomen. Je leert financiële kengetallen berekenen en op basis daarvan adviezen geven. Ook leer je zelfstandig een boekhouding te voeren. Ook in het tweede leerjaar krijg je naast de beroepsgerichte vakken les in Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

De eerste helft van het tweede leerjaar loop je stage.

Leerjaar 3: In het derde leerjaar rond je de vakken bedrijfsadministratie, economie, statistiek, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer en periodieke verslaglegging af. We verdiepen ons op de afstudeerrichting Business Administration & Control Specialist en we helpen je met het voorbereiden op de praktijkexamens.

De laatste helft van het derde leerjaar loop je ook stage.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Engels B1/B2
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Voorbereiding hbo
 • Salarisadministratie

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

Als je toegelaten wilt worden tot deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Als je toegelaten wilt worden tot de BBL-opleiding dien je daarnaast in het bezit te zijn van:

 • een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf.

Als je toegelaten wilt worden tot de Praktijkroute dien je:

 • een voorlichting van de Praktijkroute bij te wonen voor je intakegesprek.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • contactuele vaardigheden
 • discipline
 • flexibiliteit
 • nauwkeurigheid
 • stressbestendigheid.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Na het behalen van je diploma kun je als administrateur aan de slag. Je kunt ook doorstromen naar het hbo.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog