Entree met NT2

 • Entree (Niveau 1)

Deze opleiding is gericht op jongeren die hun inburgering nog af moeten ronden of al ingeburgerd zijn en hun taalniveau willen verhogen. Jongeren komen in aanmerking voor deze opleiding als zij korter dan 5 jaar in Nederland zijn bij de start van de opleiding.

Entree met NT2 is een mbo-opleiding op niveau 1 die anderhalf jaar duurt. Naast de theorie- en praktijklessen op school, lopen studenten stage bij een erkend leerbedrijf dat past bij hun profiel. Studenten kunnen kiezen uit de volgende profielen:

 • Assistent Dienstverlening en Zorg
 • Assistent Verkoop/Retail
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie​
 • Assistent Installatie- en Constructietechniek​
 • Assistent Bouwen, wonen en onderhoud

De student kan bij succesvol resultaat een mbo-diploma niveau 1 voor het gekozen profiel halen, het inburgeringsdiploma behalen, het niveau Nederlands verhogen en uitstromen naar werk of een mbo 2 opleiding.

Tijdens het traject is extra aandacht voor:

 • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering)
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 • Studievaardigheden/digitale vaardigheden
 • Begeleiding naar stages
 • Begeleiding naar een passend vervolg na het succesvol afronden van de opleiding.
 • Tussentijds advies en eindadvies

De opleiding start twee keer per jaar. We starten rond 1 september (aanmelden voor 15 mei) en rond 1 februari (aanmelden voor 1 november).
Meer informatie via Stefanie Goedbloed, [email protected].

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Wij zorgen er met krachtig en betrokken onderwijs voor dat je vaardigheden kunt ontwikkelen om jezelf staande te houden of beter in te kunnen zetten in de maatschappij.

Tijdens het traject is extra aandacht voor:

 • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering)
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 • Studievaardigheden/digitale vaardigheden
 • Begeleiding naar stages
 • Begeleiding naar een passend vervolg na het succesvol afronden van de opleiding. 
 • Tussentijds advies en eindadvies

We volgen de onderstaande uitgangspunten:

 • Taalniveau minimaal (bijna) op A2 voor alle onderdelen.
 • Bij de start van de opleiding dienen de studenten korter dan vijf jaar in Nederland te zijn.
 • Bij een diplomaherwaardering vmbo-b of hoger is inschrijven in de Entreeopleiding niet mogelijk.
 • Uit de testen moet blijken dat iemand voldoende leerbaar is en beschikt over de capaciteiten om succesvol een mbo-opleiding op niveau 1 te doorlopen.
 • Inburgeringslessen zijn geïntegreerd in het lesprogramma en worden zodoende gevolgd bij Scalda.
 • De gemeente verleent toestemming om te kunnen starten in dit traject.

De opleiding start twee keer per jaar. We starten rond 1 september (aanmelden voor 15 mei) en rond 1 februari (aanmelden voor 1 november).
Meer informatie via Stefanie Goedbloed, [email protected]

 

Lesgeld voor een voltijds dagopleiding: € 1202 per jaar. Een student kan dit betalen met studiefinanciering. Extra ondersteuning Nederlands en begeleiding voor de afronding van het inburgeringstraject gaat via de inburgeringslening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vrijwillige bijdrage: €18,92 per jaar
Leermiddelen: afhankelijk van de profielkeuze

De student kan bij succesvol resultaat een mbo niveau 1 diploma voor het gekozen profiel halen, het inburgeringsdiploma behalen, het niveau Nederlands verhogen en uitstromen naar werk of een mbo 2 opleiding.

Ravensteijnweg 1 Middelburg Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.