Flexibele leertrajecten – Management assistant

 • Niveau 4

Heb jij een mbo niveau 3-diploma, een mavo diploma, een vmbo-k, g-, of –t diploma of een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 en wil je een nieuwe start maken op de arbeidsmarkt en je daarvoor laten om- of bijscholen? Voor mensen van 18 jaar of ouder is er een flexibel leertraject mogelijk voor deze opleiding. Er is echter wel maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan!

Als management assistent ben je goed op de hoogte van het reilen en zeilen van jouw organisatie. Je houdt contacten met andere afdelingen en met externe relaties om te netwerken en allerhande zaken te regelen en te organiseren, zoals vergaderingen, congressen en klantbezoeken. Je bent de rechterhand van een directeur of manager binnen de organisatie en bent mogelijk verantwoordelijk voor de aansturing van het secretariaat. Je voert allerlei taken uit op het vlak van planning en organisatie. Je beheert de agenda van de leidinggevenden. Bovendien organiseer je vergaderingen en besprekingen, waarvan je nadien een verslag opmaakt. Tot je taak behoort ook het ontvangen van bezoekers en het regelen van zakenreizen voor de leidinggevenden. Communicatie, mondeling en schriftelijk, is één van jouw kerntaken. Je bent stressbestendig en klantgericht, levert graag kwaliteit en je kunt goed zelfstandig werken.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Je houdt contacten met andere afdelingen en met externe relaties om te netwerken en allerhande zaken te regelen en te organiseren, je bent de rechterhand van de directeur of manager.

De beroepspraktijkvorming neemt een belangrijke plaats in bij dit traject. Gedurende de hele opleiding is er de combinatie theorie en praktijk.

Bij de BOL ga je twee dagen naar school en heb je een stageplaats voor tweeëneenhalve dag. Afhankelijk van de voorkeur van het bedrijf waar je stage loopt, kan twee of drie dagen ook als je maar minimaal 520 uur praktijkervaring opdoet in iedere periode van 12 maanden. Naar deze stageplaats moet je zelf solliciteren maar de school kan je wel helpen met het vinden van bedrijven die een stagiaire willen begeleiden.

Bij de BBL heb je een leerwerkovereenkomst van minimaal 24 uur per week. Als je deze overeenkomst niet hebt, kun je niet starten met de opleiding.

Het bedrijf waar je de praktijkervaring opdoet, moet een erkenning hebben van s-bb voor deze opleiding. Op de site van s-bb (https://www.s-bb.nl) vind je hierover alle informatie

Op school leer je dus de theorie. en deze theorie kun je direct toepassen in het bedrijf waar je stage loopt of een leerwerkovereenkomst hebt.

De theorie gaat over:

 • het geven van informatie in allerlei vormen
 • alles wat te maken heeft met plannen en organiseren
 • het verzorgen van corporate informatie (dit heeft te maken met public relations)
 • financieel administratieve zaken.

Daarnaast krijg je ook algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan-burgerschap.

Bij dit traject kun je je eigen tempo bepalen, althans... aan vakken waar je niet zo veel moeite mee hebt, kun je minder tijd besteden dan aan vakken waar je wat meer moeite mee hebt. Je maakt aan het begin van je opleiding een plan waarin je vastlegt hoe je je tijd gaat indelen. Je werkt vervolgens individueel aan de theorie maar er is altijd een docent aanwezig die jou de theorie uitlegt.

Jij bepaalt, in overleg met de docent wanneer je een toets maakt. We gaan er wel vanuit dat je in minder tijd dan binnen een standaardtraject je opleiding afrondt.

Keuzedelen 2018 / 2019
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
 • Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Engels B1/B2
 • Ondersteuning bij de uitvoering van diverse HRM processen
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 ​

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop

Als je toegelaten wilt worden tot deze opleiding dien je minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van:​

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Als je toegelaten wilt worden tot de BBL-opleiding dien je daarnaast in het bezit te zijn van:

 • een dienstverband van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • contactuele vaardigheden
 • discipline
 • flexibiliteit
 • nauwkeurigheid
 • stressbestendigheid

scalda drop

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

scalda drop

Na je opleiding kun je als management assistant aan de slag bij instellingen of bedrijven in diverse branches. Je kunt ook naar het hbo.

scalda drop
Podium 15 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.