Kindprofessional

Niveau 3 Niveau 4

In het kort

De opleiding Kindprofessional richt zich op het werken met kinderen in de kinderopvang en/of het (basis)onderwijs. Je kunt de opleiding volgen in verschillende richtingen en niveaus, ook kun je kiezen voor BOL of BBL.

Als kindprofessional (niveau 3) kun je als pedagogisch medewerker in alle verschillende vormen van kinderopvang werken (kinderdagverblijf, peutergroep en de buitenschoolse opvang). Je begeleidt kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en biedt persoonlijke verzorging. Je richt je op de ontwikkeling van de kinderen en stimuleert dit door ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden. Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden en een uitnodigende ruimte. Let op: Voor het werken in de kinderopvang gelden hogere mondelinge taaleisen op niveau 3.

Als kindprofessional (niveau 4) kun je werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker en/of onderwijsassistent. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je werkzaam in diverse vormen van kinderopvang. Naast het begeleiden van de kinderen en bieden van persoonlijke verzorging, richt je je ook op specifieke opvoedings- en begeleidingsvragen. Ook draag je zorg voor de kwaliteit van de opvang en zie je kansen voor verbetering. 
Als onderwijsassistent ben je werkzaam in het (basis)onderwijs. Je ondersteunt de leerkracht in de dagelijkse gang van zaken, biedt begeleiding aan groepjes kinderen en verzorgt projecten en lessen aan de klas.

Op niveau 4 is er de mogelijkheid om zowel het diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker én onderwijsassistent tegelijkertijd te behalen.

 • Ook te volgen in Bergen op Zoom. Meld je aan op locatie Goes, aan de hand van je postcode schrijven we je in op locatie Bergen op Zoom.

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar van de opleiding start je met een basisfase. Je loopt vrijwel direct stage in het onderwijs en/of de kinderopvang. Je krijgt te maken met vakken die direct gericht zijn op het werk. Je leert hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en welke verzorging er nodig is. Ook ga je aan de slag met het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Daarnaast werken we aan een professionele beroepshouding en leer je te reflecteren op jouw eigen handelen.

Leerjaar 2
Het tweede leerjaar is de vervolgfase van de opleiding. Je loopt weer een heel jaar stage op een nieuwe stageplaats in het onderwijs en/of de kinderopvang. In het tweede leerjaar krijg je vakken die zich richten op specifieke opvoedings- en begeleidingsvragen. Je leert hoe je de ontwikkeling van het kind gericht kan stimuleren. Ook werk je aan het ontwikkelen van thema's en projecten voor op stage. Wanneer je kiest voor de richting onderwijsassistent krijg je meer verdiepende kennis over leerstof en methoden, klassenmanagement en lesgeven. Wanneer je kiest voor de richting kinderopvang krijg je meer verdiepende kennis over het werken met baby's en het werken op de BSO.

Leerjaar 3
Het derde leerjaar is de eindfase van de opleiding. Je zet de puntjes op de 'i' als het gaat om jouw pedagogisch handelen. Je krijgt verdieping over taalontwikkeling en achterstanden en hoe je deze kunt stimuleren door de inzet van methoden en VVE-programma's. Je organiseert grote activiteiten op jouw stage. Daarnaast ben je kritisch op jouw eigen handelen en de kwaliteit van jouw stage en doe je passende verbetervoorstellen. In de richting van onderwijsassistent oefen je met lesgeven aan de gehele klas. Je voert praktijkexamens uit op stage.

Stage BOL-opleiding
Direct bij de start van de opleiding ga je in de praktijk aan de slag. Ieder jaar loop je een geheel schooljaar stage. Je werkt op stage aan vaardigheids- en stageopdrachten. De theorie die je op Scalda krijgt in de les kun je direct toepassen in de praktijk. Je stageplaats wordt geregeld door ons stagebureau. Ieder jaar ga je naar een nieuwe stageplaats, zodat je veel verschillende ervaringen kan opdoen. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand tot de stageplaats.

Werken/leren BBL-opleiding
Kies je voor BBL, dan kom je één dag per week naar school en werk je minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een leerwerkplek. Mocht je nog geen geschikte BBL werkplek hebben gevonden, mail dan naar [email protected]. Mogelijk kunnen we je op weg helpen!

Als je toegelaten wilt worden, dien je in het bezit te zijn van: 

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of; 
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of; 
 • een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3;

Als je toegelaten wilt worden voor de BBL-variant van deze opleiding dien je daarnaast in het bezit te zijn van:

 • een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf;
 • ben je minimaal 18 jaar.

Verklaring Omtrent Gedrag
Om toegelaten te worden tot de opleiding, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet verplicht. Voor je stages of werkplek is een VOG wél verplicht. Het is daarom belangrijk om van tevoren te checken of je een VOG kunt krijgen. Dat kun je hier doen. Over het aanvragen van een VOG ontvang je meer informatie tijdens het kennismakingsgesprek. 

Kun je geen VOG krijgen? Dan raden we het af om te starten met deze opleiding. Je kunt deze opleiding namelijk niet afronden zonder stage of werkplek.

Wanneer je je inschrijft voor een mbo-opleiding, komen er kosten bij kijken. Zodra je de leeftijd van 18 bereikt, ben je verplicht om lesgeld te betalen. Daarnaast zijn er schoolgerelateerde uitgaven, aangezien je benodigdheden moet aanschaffen voor je studie. Mocht je financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er mogelijkheden beschikbaar om je te helpen.

Lesgeld/cursusgeld
Lesgeld is een verplichte bijdrage aan je onderwijsinstelling, meestal vastgesteld door de overheid. Hoeveel lesgeld je betaalt, hangt af van de opleiding die je doet.

 • BOL-opleiding: €1.357,- per jaar.
 • BBL-opleiding op niveau 1 of 2: €270,- per jaar.
 • BBL-opleiding op niveau 3 of 4: €654,- per jaar.

Meer over lesgeld/cursusgeld

Schoolkosten
Schoolkosten omvatten alle extra uitgaven die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, materialen, kleding, excursies en andere specifieke benodigdheden. Deze kosten variëren per studierichting en benodigdheden. Meer over schoolkosten

Financiële Ondersteuning
Overweeg je een mbo-opleiding te volgen, maar beperken financiële of persoonlijke omstandigheden je mogelijkheden? In dat geval bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor ondersteuning via het mbo-studentenfonds. Uiteraard dien je te voldoen aan specifieke criteria waarin je gebruik kunt maken van het mbo-studentenfonds. Meer over financiële ondersteuning

 

Dit ga je doen en hier kun je gaan werken
Na het behalen van je diploma kun je aan de slag als kindprofessional binnen een vorm van kinderopvang of het onderwijs.

Doorstuderen
Na het behalen van de diploma op niveau 3 kun je naadloos doorstromen naar de opleiding Kindprofessional op niveau 4. Heb je het diploma op niveau 4 behaald? Dan kun je doorstromen naar het hbo. Hbo-opleidingen die naadloos op Kindprofessional aansluiten, zijn: Social work, Pedagogiek en Pabo.

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je het werken met kinderen in de opvang en/of het onderwijs. Je gaat uit van jouw eigen kwaliteiten en kijkt hoe je de kinderen verder kan helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast leer je ook om:

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en bieden van persoonlijke verzorging;
 • Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten;
 • Schrijven en uitvoeren van begeleidingsplannen;
 • Ontwikkelen van thema's en projecten;
 • Samenwerken in een team met collega's en met ouders;
 • Verbeteren van de kwaliteit van de opvang/ de school;
 • Uitvoeren van praktische werkzaamheden;
 • Onderwijsassistent: kennis van methoden, ondersteunen van de leerkracht, geven van lessen aan groepjes en de hele klas.

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding.

Is dit iets voor jou?

Als kindprofessional werk je graag met kinderen. Je geeft kinderen professionele begeleiding en onderwijs. Daarbij sluit je aan bij hun unieke ontwikkelingsbehoefte binnen het onderwijs en/of de kinderopvang. Ook voer je gesprekken met ouders/opvoeders en help je bij het organiseren van allerlei (school)activiteiten, zoals sportdagen, schoolreisjes, uitjes, themadagen en vieringen rondom feestdagen. 

Welke vakken krijg je?

Naast de standaardvakken volg je:

 • Kindlijn
 • Activiteitenlijn
 • Professionaliteits- en kwaliteitslijn
 • Leslijn
 • Cursussen zoals Werken met baby's, BSO en Ondernemend gedrag

Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Met die keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

 • Expressief talent 
 • Gezonde leefstijl 
 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE (voor niveau 3)​​​​​​​
 • Voorbereiden PABO (voor niveau 4)
 • Voorbereiding HBO (voor niveau 4)
 • Brede school/ IKC (voor BOL-volwassenen en BBL)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren.

Kerncompetenties 

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Assertiviteit 
 • Creativiteit 
 • Flexibiliteit 
 • Inlevingsvermogen 
 • Initiatiefrijk
 • Jezelf durven laten zien
 • Betrokken
 • Empathisch
 • Plannen en organiseren 
 • Samenwerken 
 • Contactuele vaardigheden 
 • Representatief 
 • Zelfstandigheid 

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog