Kindprofessional niveau 4

 • Niveau 4

Let op: aanmelden voor deze opleiding is helaas niet meer mogelijk.

Als kindprofessional geef jij bij zo’n IKC kinderen professionele begeleiding en onderwijs. Daarbij sluit je aan bij hun unieke ontwikkelingsbehoefte. Zo help je bijvoorbeeld de leraar bij allerlei dingen die direct of indirect met lesgeven te maken hebben. Of organiseer je zelf activiteiten om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.  Je zet bijvoorbeeld het lesmateriaal voor tekenen en handenarbeid klaar, je start computers op en je helpt om het lokaal in te richten en op te ruimen. Je begeleid(groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken of bij hun huiswerk. Ook begeleid je op aangeven van de groepsleraar kinderen die bij het spelen en leren speciale aandacht nodig hebben. Daarnaast doe je onder meer eenvoudig administratief werk (bijvoorbeeld de absentielijst bijhouden) en ben je aanwezig bij teambesprekingen. Ook help je bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten, zoals sportdagen, schoolreisjes en uitjes.

 

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2020.
  Bron: keuzegids.org

Jouw eerste leerjaar
In het eerste leerjaar van de opleiding start je met een basisfase. Tijdens de basisfase staan kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als Nederlands, rekenen, creatieve vorming, pedagogiek, didactiek en sociale vaardigheden. Om geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding krijg je daarom vakken als ‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Kind & Verzorging’. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding.

Op de vakken Nederlands en rekenen word je apart geëxamineerd.

Stage
Direct bij de start van je opleiding ga je in de praktijk aan de slag. Je loopt dus al stage vanaf periode 1.  Je werkt twee dagen in de praktijk en drie dagen ga je naar school. Je werkt aan opdrachten, projecten en volgt lessen. De opdrachten die je op school krijgt, komen ook in de praktijk aan bod. Wij noemen dat integrale opdrachten. Die relatie tussen school en praktijk staat ook in het tweede en derde leerjaar centraal. Je werkt dan drie dagen per week in de praktijk.

Je loopt dus tijdens je hele opleiding stage. We vinden het namelijk erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart wat het is om te werken in het onderwijs. Je stageplaats wordt geregeld door ons BPV-bureau. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand tot de stageplaats en je eventuele voorkeuren.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Expressief talent
 • Verdieping onderwijsassistent in vo en mbo
 • Doorstroom naar hbo mens en maatschappij
 • Voorbereiding pabo

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding wordt je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Via deze opleiding haal je 2 diploma’s in 1! Daarmee ben je van grote waarde op de arbeidsmarkt. Natuurlijk heb je ook nog altijd de mogelijkheid om met 1 diploma uit te stromen, bijvoorbeeld Pedagogisch medewerker Kinderopvang op niveau 4, of Onderwijsassistent niveau 4.

Wil je ons volwassenentraject volgen of wil je graag de BBL-opleiding gaan doen? Klik dan op een van deze opleidingen.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Contactuele vaardigheden
 • Representatief
 • Zelfstandigheid
scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken als Kindprofessional op een Integraal Kind Centrum (IKC) of een brede school.

Via deze opleiding haal je 2 diploma’s in 1! Daarmee ben je van grote waarde op de arbeidsmarkt.

Doorstromen naar het hbo
Met je niveau 4 diploma Kindprofessional kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar de pabo of naar de opleiding Pedagogiek.  Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten.

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.