Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Niveau 4

Als middenkaderfunctionaris ben je betrokken bij het voorbereiden en realiseren van projecten. Of dat grote, kleine, nationale of internationale projecten zijn hangt af van waar je werkt. Je werkt ontwerpen uit, bereid de uitvoering voor, verricht metingen, je voert resultaatgericht overleg en je bent goed in plannen en regelen. Je realiseert je tijdens je werk altijd dat je deel uitmaakt van een groter project. Elk project is uniek en altijd verschillen de locatie, de klant, de omstandigheden en het ontwerp. Afwisselend werk, wat betekent dat je jezelf elke keer opnieuw verdiept in een nieuwe opdracht.

De opleiding duurt 4 jaar. Aan het einde van het eerste jaar kies je voor een richting: Bouwkunde of InfraGWW. In de opleiding gaat het om de gebouwde omgeving. Alles is er op gericht om mensen prettig te kunnen laten wonen en werken. In de bouw- en infrasector kun je prima carrière maken; als leidinggevende op het project zelf, als degene die op pad gaat om nieuwe contacten te leggen, of op kantoor, waar je verantwoordelijk bent voor het tekenwerk of een spil bent in de aansturing. Om je voor te bereiden op zulke uitdagingen, is er in de opleiding volop aandacht voor jouw ontwikkeling. Als toekomstig professional én als mens. Je leert goed samen te werken, beslissingen te nemen, te overtuigen, organiseren, presenteren. 

Het bedrijfsleven is kind aan huis bij de opleiding. Regionale bedrijven denken mee over zaken als de opleidingsopzet, jouw gewenste praktijkvaardigheden en je benodigde kennis. Samen met het bedrijfsleven zorgen we voor boeiend, praktijkgericht en modern onderwijs.

Opleidingsgids Bouwkunde

Opleidingsgids InfraGWW

  Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in bezit te zijn van:

  • een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 
  • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
  • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

  Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

  Download kostenoverzicht (PDF)

  Na je opleiding kun je aan de slag als middenkaderfunctionaris bouw/ infra of kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. 

  Keuzedelen

  Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

  • Maatvoeringstechnieken
  • Betonbouw
  • Waterbouwtechniek
  • Funderingstechniek
  • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
  • Voorbereiding hbo
  • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
  • Oriëntatie op ondernemerschap
  • Duurzaamheid in het beroep D
  • 3D-modelleren in de infra
  • Integraal waterbeheer

  Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

  Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

  Kerncompetenties

  Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

  • Leiding geven
  • Ondernemend
  • Plannen en organiseren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Samenwerken
  • Contactuele vaardigheden
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid


  Ontdek de branche: Middenkaderfunctionaris bouw en infra

  In de branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

  Er zijn in totaal meer dan 50 video’s live opgenomen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: Middenkaderfunctionaris bouw en infra

  Routebeschrijving
  Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

  Omhoog