Opleiding Management assistant

Office & management support specialist

Niveau 4

Als Office & Management Support Specialist ben je goed op de hoogte van het reilen en zeilen van jouw organisatie. Je houdt contacten met andere afdelingen en met externe relaties om te netwerken en allerhande zaken te regelen en te organiseren, zoals vergaderingen, congressen en klantbezoeken. Je bent de rechterhand van een directeur of manager binnen de organisatie en bent mogelijk verantwoordelijk voor de aansturing van het secretariaat. Als management assistant voer je allerlei taken uit op het vlak van planning en organisatie. Je beheert de agenda van de leidinggevenden. Bovendien organiseer je vergaderingen en besprekingen, waarvan je nadien een verslag opmaakt. Tot je taak behoort ook het ontvangen van bezoekers en het regelen van zakenreizen voor de leidinggevenden. Communicatie, mondeling en schriftelijk, is één van jouw kerntaken. Je bent stressbestendig en klantgericht, levert graag kwaliteit en je kunt goed zelfstandig werken.

Leerjaar 1: In het eerste leerjaar van je opleiding Office & Management Support Specialist krijg je de vakken Nederlands, Engels, agendabeheer, in- en uitgaande post, rekenen, burgerschap, secretariaatspraktijk en werk je met de praktijksimulatie ‘De Efteling’. Je leert om te organiseren en samen te werken bij projecten en C2L (Company to Learn).

Al in het eerste leerjaar moet je stagelopen en wel in de laatste periode van het schooljaar.

Leerjaar 2: In het tweede leerjaar krijg je de dezelfde vakken als in leerjaar 1 maar dan op een hoger niveau. Je leert om het werk goed te verdelen, wat PR is en leiding te geven aan een werkgroep. Dat doen we tijdens het vak Company2Learn (C2L).

Ook in het tweede leerjaar moet je stagelopen en wel in het eerste halfjaar van het schooljaar.

Leerjaar 3: In het derde leerjaar krijg je de profieldelen zoals begroten en budgetteren, PR en managementvaardigheden. Je leert om zelf projecten op te zetten, uit te voeren en hoe het is de leiding/verantwoordelijkheid hiervoor te hebben.

Daarnaast krijg je ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. In het derde leerjaar moet je ook stagelopen. Het is mogelijk om deze stage in het buitenland te doen. Deze stage is het laatste half jaar van de opleiding.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
 • Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
 • Engels B1/B2
 • Ondersteuning bij de uitvoering van diverse HRM processen
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Voorbereiding hbo
 • Duurzaamheid

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

Als je toegelaten wilt worden tot deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Als je toegelaten wilt worden tot de Praktijkroute dien je:

 • een voorlichting van de Praktijkroute bij te wonen voor je intakegesprek.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • contactuele vaardigheden
 • initiatief
 • leidinggeven
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfstandigheid.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken als Office & Management Support Specialist (management assistant). Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar het hbo.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog