Praktijkroute assistent in de zorg

  • Entree (Niveau 1)

Let op! Voor deze opleiding kun je je voor schooljaar 2019-2020 niet meer aanmelden.

De praktijkroute assistent in de zorg (mbo niveau 1)  is een combinatie van werken en leren met als doel een betaalde baan in de zorg. Het traject is geschikt voor iedereen (18+) die graag in de zorg wil werken, maar het niet (meer) ziet zitten om in de traditionele schoolbanken te zitten. 

 

Toevoegen aan je favorieten

Het opleidingstraject bestaat voor het grootste deel uit leren in de praktijk. Tijdens de lesdag is er aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen en beroepsvaardigheden.

Door (coach-)gesprekken in de zorginstelling en op school wordt de student gevolgd en uitgedaagd. Elke zes weken is er een voortgangsgesprek waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen. 

Doelgroepen
Het traject is zeer geschikt voor mensen:

  • uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • uit het praktijkonderwijs (pro);
  • uit de doelgroep Participatiewet;
  • met een UWV-uitkering;
  • met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

  • Je bent bij de start van de praktijkroute minimaal 18 jaar;
  • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
  • Voor statushouders geldt dat zij in het bezit zijn van een afgerond inburgeringsdiploma.
  • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar bij de start van de praktijkroute. Voor statushouders geldt dat zij in het bezit zijn van een afgerond inburgeringsdiploma.

Toelatingsprocedure
Na de aanmelding volgt er een intakegesprek. We krijgen voor dit gesprek ook informatie via de coach of begeleider van de student. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek ontvangt de student een intakedocument. Het intakedocument neemt de student ingevuld mee naar het intakegesprek. De vragen gaan over de motivatie voor de opleiding. Tijdens het intakegesprek staat de keuze voor het volgen van de opleiding centraal. Ook bespreken we de manier waarop we de student begeleiden tijdens de opleiding en richting werk.

Neem contact op met de coördinator Specifieke Trajecten:
Roel van Rooijen | [email protected] | 06 43 99 23 92

Na het behalen van het diploma mbo niveau 1 kan de student met een flinke dosis praktijkervaring direct aan de slag in de zorg. Ook is doorstroom naar een mbo-opleiding niveau 2 mogelijk.