Praktijkroute assistent in de zorg - Statushouders 27+

  • Entree (Niveau 1)

Let op! Voor deze opleiding kun je je voor schooljaar 2019-2020 niet meer aanmelden.

De praktijkroute assistent in de zorg (mbo niveau 1)  is een combinatie van werken en leren met als doel een betaalde baan in de zorg. Het traject is geschikt voor statushouders (27+) die graag in de zorg willen werken. 

 

Toevoegen aan je favorieten

Deelnemers kunnen met een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding niveau 1 werk krijgen in een zorginstelling.  Het opleidingstraject bestaat voor het grootste deel uit leren in de praktijk. Tijdens de lesdag is er aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen en beroepsvaardigheden.

Door (coach-)gesprekken in de zorginstelling en op school wordt de student gevolgd en uitgedaagd. Elke zes weken is er een voortgangsgesprek waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen. 

Doelgroepen
Het traject is zeer geschikt voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders. 

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:

  • Je bent bij de start van de praktijkroute minimaal 27 jaar;
  • Je bent in het bezit van een afgerond inburgeringsdiploma’
  • Een niveaubepaling van eerder gevolgd onderwijs of een diplomaherwaardering is noodzakelijk. Bij een diploma-herwaardering vmbo-b of hoger is inschrijving in de opleiding niet mogelijk. Uit testen moet blijken dat iemand voldoende gemotiveerd is en beschikt over voldoende capaciteiten om het traject succesvol te doorlopen.
  • De toeleverende partij verleent toestemming om te kunnen starten in dit traject.

Toelatingsprocedure
Na de aanmelding volgt er een intakegesprek. We krijgen voor dit gesprek ook informatie via de coach of begeleider van de student. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek ontvangt de student een intakedocument. Het intakedocument neemt de student ingevuld mee naar het intakegesprek. De vragen gaan over de motivatie voor de opleiding. Tijdens het intakegesprek staat de keuze voor het volgen van de opleiding centraal. Ook bespreken we de manier waarop we de student begeleiden tijdens de opleiding en richting werk.

Neem contact op met de coördinator Specifieke Trajecten:
Roel van Rooijen | [email protected] | 06 43 99 23 92

Na het behalen van het diploma mbo niveau 1 kan de student met een flinke dosis praktijkervaring direct aan de slag in de zorg. Ook is doorstroom naar een mbo-opleiding niveau 2 mogelijk.