Opleiding Software developer

Software developer

Niveau 4

Aanmelden voor deze opleiding is helaas niet meer mogelijk!

De Software developer maakt en beheert software voor talloze toepassingen, zoals websites, games, industriële software, zorgtoepassingen, onderwijssoftware en software voor de financiële wereld. Dit doe je meestal bij een ICT-bedrijf, gamebedrijf, mediabedrijf, of een ICT-afdeling van een ander bedrijf. Je verdiept je in veel verschillende werkmethodieken, programmeertalen en informatiesystemen. Hier heeft hij/zij technisch inzicht voor nodig. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden. Je werkt voornamelijk zelfstandig, maar in het ontwikkelproces heb je wel regelmatig contact met andere afdelingen en de opdrachtgever. De eindverantwoordelijkheid ligt vaak bij de projectleider. Als het om een kleine software onderdelen of toepassingen, heeft de Software developer zelf de eindverantwoordelijkheid. 

De opleiding bestaat uit een aantal fasen. In de eerste (oriënterende fase) richt je je op de oriëntatie van het beroepenveld, de opleiding en op jezelf.

Daarna volgt ontwikkelfase A, hierin leer je de basisvaardigheden van software development. Je krijgt les in databases, programmeren, software engineering ontwerpen en projectmatig werken (SCRUM). Je krijgt ook de Algemeen Vormende vakken; Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels en Burgerschap Vitale Dimensie (Gym). Verder krijg je ook Studieloopbaanbegeleiding.

Vervolgens krijg je in ontwikkelfase B gevorderde kennis en vaardigheden, hier leer je ook proces- en projectmatig werken. Je werkt in deze fase vooral in projecten. Je realiseert een applicatie voor echte klanten en je verdiept je in het vak van Software Developer. Je werkt samen met medestudenten uit verschillende leerjaren. Je krijgt ook nog steeds de Algemeen Vormende vakken.

In ontwikkelfase C verdiep je je kennis en vaardigheden zodat je klaar bent voor je laatste fase: het examen. Je werkt in projecten en de lesstof krijg je in de vorm van vraag gestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat jij aangeeft wat je nodig hebt en je krijgt daarin ondersteuning van de docenten. Je leert zelfstandig werken.

In de examinerende fase werk je op dezelfde wijze als in de voorgaande ontwikkel fase, maar inmiddels heb je al heel wat geleerd en kun je een demonstratie geven van je kennis en vaardigheden. Je toont aan dat je competent bent als startend beroepsbeoefenaar.

  Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in bezit te zijn van:

  • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
  • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
  • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

  Kerncompetenties
  Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

  • Analyseren
  • Onderzoeken
  • Kwaliteit leveren
  • Flexibiliteit
  • Ondernemend
  • Plannen en organiseren

  Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

  Download kostenoverzicht (PDF)

  Als Software developer kan je aan de slag in de brede ICT-sector, maar ook in de creatieve sector of kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten.

  Keuzedelen

  Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

  • Frontend development
  • Special input - output
  • Verdieping software
  • Veilig programmeren
  • Mobile application development
  • Mediabeheer
  • Embedded design
  • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
  • Voorbereiding hbo
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

  Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

  Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.  Ontdek de branche: Software development

  In de branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

  Er zijn in totaal meer dan 50 video’s live opgenomen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: Software development

  Routebeschrijving
  Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

  Omhoog