Clusters en colleges

Scalda kent vier onderwijsclusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in kleinschalige colleges. 

Onderwijscluster Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG)

 • CIOS Zuidwest-Nederland 
 • MBO DANS GOES
 • College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging
 • College voor Welzijn
 • Groen College

Directeur: de heer R.W. (Ronald) Klomp MSc MBA
Directeur: de heer R.A. (René) van der Waal MEd
 
Directeur: de heer A. (Arold) Versluys MSc

Onderwijscluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG) 

 • College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening 
 • College voor Uniformberoepen
 • College voor Dienstverlening
 • College voor Hotelmanagement en Gastronomie
 • College voor Toerisme
 • College voor Brood en Banket

Directeur: de heer E.P.H. (Eric) Kerckhaert MSc
Directeur: de heer J. L.A. (Jean) de Houck 

Onderwijscluster Educatie 

 • College voor Educatie 
 • College voor Vavo  

Directeur: de heer drs. D.J. (Dick) Hoogstrate MBA

Onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 

 • College voor Techniek en Design
 • College voor Maintenance en Procestechniek
 • Maritiem en Logistiek College De Ruyter

Directeur: de heer A. (Arold) Versluys MSc
Directeur: mevrouw ir. V.J.J.C. (Véronique) van de Reijt