Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht handelt in het belang van de stichting Scalda. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Scalda. Dat toezicht vindt plaats over alle aspecten van de organisatie.  

De toezichthouders beoordelen of het beleid van het College van Bestuur de doelstellingen van de stichting dient. De Raad van Toezicht is een intern toezichthoudend orgaan. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de leden van het College van Bestuur en voorziet hen van advies. De personen in de Raad van Toezicht worden niet gekozen, maar via een openbare sollicitatieprocedure geworven. Een persoon in de Raad van Toezicht zit daar normaal gesproken vier jaar, met een maximale verlenging van nogmaals vier jaar.  

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 

Voorzitter 

  • Mevrouw A.M. (Letty) Demmers-van der Geest 

Leden 

  • De heer drs. A.P. (Twan) Vermeulen 
  • Mevrouw dr. L.J.R. (Lucienne) Hoogwerf
  • De heer K.J. (Koen) Verbogt
  • Mevrouw mr. A.M.T. (Rian) Duininck-Raas
  • De heer drs. H.J.S. (Hein) Abbing
  • De heer drs. J. (Jan) de Waard

Download toezichtkader Raad van Toezicht

Download reglement voor de remuneratie- werving- en selectiecommissie

Download reglement voor de auditcommissie

Download reglement voor de onderwijscommissie