Onderwijs en examenregeling Techniek

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie die voor alle opleidingen geldt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Algemeen

Elektrotechniek

Engineering

Gebouwde omgeving

Installatietechniek

Laboratoriumtechniek

Metaal- en constructietechniek

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Motorvoertuigentechniek

Procestechniek