Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 2020

Pasen
maandag 13 april 2020

Meivakantie
maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 2020
maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.