Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie
maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021

Goede vrijdag
vrijdag 2 april 2021

Pasen
maandag 5 april 2021

Meivakantie
maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart
donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.