Advies bij kennismaking nieuwe opleiding

Uitgezonderd een aantal opleidingen, waar wel aanvullende eisen gesteld mogen worden, heb je in het mbo, wanneer je je voor 1 april hebt aangemeld, het recht om geplaatst te worden. Bij heel veel studenten is het kennismakingsgesprek met de nieuwe opleiding een bevestiging van hun studiekeuze. Als er bij het kennismakingsgesprek bij de nieuwe opleiding toch twijfels zijn of de gekozen opleiding wel de meest passende is, kan de opleiding je hierover adviseren. In een gesprek worden de twijfels van jou of van de opleiding besproken. De opleiding kan je ook voorstellen om wat uitgebreider kennis te maken met de opleiding, zodat je een goed besluit kunt nemen over je inschrijving in de nieuwe opleiding.