THOP-klas en PITSTOP (deeltijd rebound)

THOP

Op het moment dat duidelijk is geworden in een gesprek met de mentor dat je een verkeerde opleidingskeus hebt gemaakt, word je doorverwezen naar de intern begeleider van je opleiding. Hij/zij onderzoekt verder of er inderdaad sprake is van een keuzeprobleem. Vaak kan de intern begeleider je begeleiden naar een nieuwe opleiding. Soms is een intensief keuzetraject nodig. Dan kun je je aanmelden voor de THOP-klas. Tijdens dit traject stomen we je klaar om goed voorbereid aan één van de vele opleidingen in het mbo of een andere opleiding te beginnen.

PITSTOP

Pitstop is een deeltijd rebound voorziening, waarin de overbelaste student een niet-vrijblijvend programma van tien weken volgt. Dit programma kan (gedeeltelijk) in plaats van het eigen onderwijsprogramma worden ingevuld. Dit alternatief programma heeft als doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Om in deze periode de verbinding met de eigen opleiding te behouden blijft de student minimaal een dagdeel bij de eigen opleiding betrokken.