Toelatingseisen, algemeen overzicht

Toelatingseisen, algemeen overzicht

Je bent verzekerd van een plaats in de opleiding van je keuze, indien je aan de volgende voorwaarden voldoet. UItzondering hierop zijn de opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (de zogenaamde 'numerus fixus' opleidingen). Voor deze opleidingen gelden aanvullende spelregels.

  1. Jouw aanmelding is uiterlijk op 1 april 2021 ontvangen door Scalda.
  2. Je hebt deelgenomen aan het verplichte kennismakingstraject van de opleiding.
  3. Je kunt je tijdens het kennismakingstraject legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument).
  4. Je voldoet, bij de start van het nieuwe schooljaar, aan de vooropleidingseisen. 
  5. Je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen (indien van toepassing).