Voorwaarden

Voorwaarden deelname aan scholingen De Academie

De scholingen van de Academie worden georganiseerd voor alle medewerkers van Scalda en waar mogelijk kunnen ook externe deelnemers aansluiten.

De scholingen worden bekostigd vanuit budget, beschikbaar gesteld door Scalda of via landelijk verkregen subsidies/scholingsbudgetten.

Per activiteit wordt vooraf een minimumaantal deelnemers bepaald.  Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de activiteit, worden de kosten op deelnemersniveau bepaald. Hoe meer medewerkers er aan een activiteit meedoen, hoe lager de kosten per persoon zullen zijn (met inachtname van het maximumaantal deelnemers per activiteit).

Bij een afmelding binnen 4 weken voorafgaand aan de start van de training zijn we genoodzaakt om de kosten op deelnemersniveau door te berekenen aan het cluster/de dienst of de externe organisatie. Als er sprake is van een uitzonderingssituatie (bijv. ziekte) kan dit door de teamleider/leidinggevende worden opgenomen met de Academie.

Als je je inschrijft voor een training van de Academie, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

·         De deelnemer heeft vooraf akkoord gevraagd en gekregen van de teamleider/leidinggevende voor deelname;

·         De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van de data en tijden in agenda / lesrooster;

·         De deelnemer gaat akkoord met het door belasten van de kosten op deelnemersniveau bij een afmelding binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit.  De kosten  worden per training apart benoemd bij de inschrijving;

·         Bij trainingen die gepubliceerd worden met een startdatum binnen de bovengenoemde 4 weken termijn geldt dat inschrijven deelnemen is. Bij niet afmelden of afmelden zonder geldige reden (vergaderingen, lessen etc. zijn geen geldige redenen om te annuleren. Dit heb je vooraf afgestemd.) worden de kosten voor de scholing bij de deelnemer in rekening gebracht.

Bij het in rekening brengen van de annuleringskosten informeert De Academie de deelnemer en de direct leidinggevende over de in rekening te brengen annuleringskosten. De deelnemer moet binnen 2 weken het verwerkingsformulier annuleringskosten Academie geheel ingevuld en ondertekend retourneren aan de Academie, dit formulier wordt meegezonden in de mail m.b.t. de annuleringskosten. Op basis van het formulier zal de Academie de annuleringskosten in laten inhouden op de eerstvolgende salarisbetaling van de medewerker dan wel in rekening brengen bij het cluster/de dienst. Bij het ontbreken van een ingevuld formulier worden de annuleringskosten ingehouden op de eerstvolgende salarisbetaling van de medewerker.