Pitstop

Pitstop

Pitstop is een deeltijd rebound voorziening, waarin de overbelaste student een niet-vrijblijvend programma van minimaal tien weken tot maximaal 20 weken volgt.

Dit programma kan (gedeeltelijk) in plaats van het eigen onderwijsprogramma worden ingevuld. Dit alternatieve programma heeft als doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Om in deze periode de verbinding met de eigen opleiding te behouden, blijft de student minimaal een dagdeel bij de eigen opleiding betrokken.

Er wordt met de student, mentor van de eigen opleiding en de coach van Pitstop een plan opgesteld, om gericht te werken aan oplossingen, om zo voortgang binnen de eigen opleiding mogelijk te maken.

Naast intensieve coaching met opdrachten wordt er ook een gestructureerd onderwijsprogramma aangeboden. Dit kan bestaan uit onderdelen binnen de eigen opleiding aangevuld met bijvoorbeeld Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en/of sport.

Tijdens het traject heeft de coach van Pitstop regelmatig contact met de mentor/coach van de student. Na tien weken vindt er een warme overdracht plaats en wordt aan de student nazorg tot maximaal in totaal 20 weken geboden. Een aanmelding voor Pitstop kan alleen gebeuren via een intern begeleider. De mentor neemt hierover contact op met een intern begeleider. Na aanmelding wordt - op basis van de verkregen informatie - met de leden van het adviesteam besproken of plaatsing in dit  traject de juiste keuze is. Binnen twee weken wordt de student en de mentor geïnformeerd over de beslissing en mogelijke plaatsing.

Voor vragen of opmerkingen: [email protected]

Omhoog