Vavo studenten tijdens de les met een vraag

Intake en aanmelden voor het Vavo

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor één van onze Vavo-opleidingen?
Klik hieronder op de Vavo-opleiding van jouw keuze om je aan te melden. 

Weet je nog niet goed welke opleiding je precies wilt gaan volgen?
Meld je dan sowieso aan voor één van onze Vavo-opleidingen. Kies de opleiding die gevoelsmatig het beste bij jou past. Je krijgt dan een uitnodiging voor een plaatsingsgesprek waarin samen wordt bekeken welke opleiding het beste bij jou past.

Opleiding mavo Opleiding havo Opleiding vwo

Toelatingseisen

Toelatingseisen mavo

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met het Vavo.
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen vmbo-t (mavo) en bent gezakt of
 • Je hebt een overgangsbewijs van vmbo-t klas 3 naar vmbo-t klas 4
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen vmbo-g en bent geslaagd of
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma I voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

 

Toelatingseisen havo in 1 jaar

Drempelloos instromen kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo;
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen havo en bent gezakt of
 • Je hebt een havodiploma, maar je wilt certificaten voor een ander profiel of
 • Je hebt een havodiploma, maar je wilt extra vakken behalen of vakken verbeteren in hetzelfde profiel of
 • Je hebt een overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5 of
 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo 4 naar vwo 5 of
 • Je bent blijven zitten in vwo 5 of
 • Je hebt een positief studieadvies van het Havo Basisjaar
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma II voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

Toelatingseisen havo in 2 jaar

Drempelloos instromen kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met het Vavo;
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen vmbo-g of vmbo-t (mavo) met een extra vak en bent geslaagd of
 • Je hebt een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of
 • Je bent blijven zitten in havo 4 of vwo 4
 • Je hebt een vmbo-g of vmbo-t opleiding met een extra vak en volgt een mbo niveau 3/4 opleiding
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma II voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

Toelatingseisen vwo

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo.
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen vwo en bent gezakt of
 • Je hebt een vwo-diploma, maar je wilt extra vakken behalen of vakken verbeteren in hetzelfde profiel of
 • Je hebt een vwo-diploma, maar je wilt certificaten voor een ander profiel of
 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo 5 naar vwo 6 of
 • Je hebt een havodiploma met een gemiddeld eindcijfer 7, met wiskunde en Duits/Frans en een extra vak of
 • Je hebt een havodiploma met wiskunde en Duits/Frans (2-jarig traject)
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma II voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

Meer informatie 

Voor meer informatie over intake en aanmelden: 
E-mail: [email protected] 
Telefoonnummer: 0115 64 16 00

Omhoog