Restitutieregeling

Restitutieregeling

Let op: Deze restitutieregeling is niet van toepassing op het Vavo en de Educatieve trajecten. Deze restitutieregelingen zijn voor studenten terug te vinden op Cumlaude Learning.

Restitutieregeling opleidingsgerelateerde schoolkosten

Leermiddelen worden aangeschaft via de MBOwebshop. Deze restitutieregeling is alleen van toepassing voor de Scalda eigen artikelen. De Scalda eigen artikelen zijn in de MBOwebshop te herkennen aan het Scalda logo. Voor alle andere artikelen zijn de voorwaarden van de MBOwebshop van toepassing. Het aanvragen van restitutie kan van toepassing zijn bij uitschrijving of wisseling van opleiding. Restitutie van niet Scalda artikelen dient de student zelf aan te vragen via de MBOwebshop.

Restitutie voor een Scalda artikel dient de student bij de opleiding aan te vragen. De opleiding zal beoordelen of teruggave van leermiddelen en dus restitutie kan plaatsvinden. Bij akkoord wordt dit afgehandeld door de financiële administratie.

Let op! Restitutie is niet van toepassing op de zogenaamde overige diensten, zoals huur kluisje en verzekering. Voor activiteiten die ten tijde van uitschrijving nog niet hebben plaatsgevonden, heeft de student recht op volledige restitutie, mits de opleiding nog geen kosten heeft gemaakt voor de organisatie van deze activiteit.

Aanvullend is de restitutieregeling niet van toepassing op licentiekosten en artikelen die na aanschaf eigendom zijn geworden van de student.

Restitutieregeling lesgeld schooljaar (voor BOL opleidingen)

Jaarlijks wordt het tarief van het lesgeld vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie duo.nl voor meer informatie). Iedere BOL‐student die bij de start van het schooljaar (1 augustus 2024) 18 jaar of ouder is, is lesgeld verschuldigd. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit € 1.419. De rekening voor het lesgeld ontvangt je via DUO. DUO heeft ook een regeling voor terugbetaling van het lesgeld voor als je voortijdig stopt met je opleiding. Zie duo.nl/lesgeld voor meer informatie en de wijze waarop restitutie bij DUO kan worden aangevraagd.

Let op! De aanvraag voor restitutie moet vóór 1 augustus plaatsvinden!

Restitutieregeling cursusgeld (voor BBL opleidingen)

Jaarlijks wordt het tarief van het cursusgeld vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie duo.nl voor meer informatie). Het cursusgeld betaalt de student aan Scalda. Iedere BBL‐student die bij de start van het schooljaar (1 augustus 2024) 18 jaar of ouder is, is cursusgeld plichtig. Afhankelijk van het niveau van de opleiding varieert het bedrag voor het cursusjaar 2024-2025 van € 295,- (niveau 1 en 2) tot €715,‐ (opleidingsniveau 3 en 4).

Van restitutie kan slechts sprake zijn indien de student:

  • zich uitschrijft voor aanvang van de lessen;
  • zich inschrijft bij een dagschool (BOL), dit moet wel in dezelfde cursusperiode zijn;
  • overlijdt of ernstig ziek is;
  • te maken heeft met bijzondere familieomstandigheden (Om voor restitutie wegens bijzondere familieomstandigheden in aanmerking te komen, dient de student een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de richting);
  • gediplomeerd uitstroomt.

Restitutie dient de student zelf aan te vragen door contact op te nemen met de financiële administratie: [email protected].

Let op! De aanvraag voor restitutie moet vóór 1 augustus plaatsvinden!

Als de student gedurende het cursusjaar uitgeschreven wordt omdat geen leerbedrijf gevonden is, men ontslagen wordt of niet meer gemotiveerd is, moet het cursusgeld volgens de geldende wetgeving toch volledig voldaan worden.

Meer informatie? 

Kijk dan op: minocw.nlduo.nl of neem contact op met de financiële administratie van Scalda: [email protected].

Omhoog