Werkwijzer mbo studentenfonds

Scalda studentenfonds

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking, wat een onderdeel is van de Wet versterken positie mbo-studenten. Deze wetgeving vervangt de huidige regeling minima gezinnen, welke als onderdeel is opgenomen in de nieuwe regelgeving.

De achtergrond is dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet krijgen om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf te halen. Sommige studenten in het mbo zijn kwetsbaarder waardoor een grotere kans op vertraging en uitval ontstaat.

In deze werkwijze is uiteengezet wat het mbo-studentenfonds is en hoe we hier invulling aan gaan geven binnen Scalda: het Scalda Studentenfonds.

Voor wie?

Het mbo-studentenfonds richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Minderjarige BOL-studenten uit gezinnen met lage inkomens
 • BOL-studenten met vertraging door bijzondere omstandigheden
 • Studenten die deelnemen aan een studentenraad
 • Studenten die zich, naar het oordeel van bevoegd gezag, bestuurlijk/maatschappelijk inzetten in belang van school/onderwijs

Steunfonds studiekosten

Algemeen

Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking waarmee het Steunfonds Studiekosten een structureel karakter krijgt en het mogelijk maakt om er voor te zorgen dat de aanschaf van onderwijsbenodigdheden geen belemmering is om een opleiding te volgen. In deze werkwijzer kun je lezen wat jij, of je ouders, moet(en) doen om een bijdrage uit dit budget aan te vragen.

Het mbo-studentenfonds biedt onder meerdere omstandigheden financiële ondersteuning. Voor het gehele overzicht verwijzen we je naar de regeling Scalda Studentenfonds.

Voor wie?

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die op 1 augustus 2023 minderjarig zijn en die in schooljaar 2023-2024 een BOL-opleiding volgen en aantoonbaar de studiekosten van deze opleiding niet kunnen betalen.

Aanmelding

Denk jij in aanmerking te komen voor deze regeling? Neem dan zelf contact op Stichting Leergeld in jouw woonplaats of laat je ouder(s)/verzorger(s) zich melden. Stichting Leergeld toetst dan het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s). Indien Stichting Leergeld akkoord is, vult Stichting Leergeld een aanmeldingsformulier in samen met je ouder(s)/verzorger(s), die tezamen met eventuele bijlagen door Stichting Leergeld via de mail wordt doorgegeven aan de financiële administratie van Scalda via [email protected].

Heb je problemen om in contact te komen met Stichting Leergeld of weet je niet goed waar je moet zijn? Dan adviseren we jou om contact op te nemen met de intern begeleider van je opleiding. Via e-mail kan contact opgenomen worden met [email protected].

Mocht je problemen hebben met de betaling van de onderwijsbenodigdheden en behoor je niet tot de doelgroep? Ook dan kun je contact opnemen met de intern begeleider van je opleiding via [email protected]. Zij kunnen je adviseren en eventueel op andere mogelijkheden wijzen.

Zo snel mogelijk toetsen

Wanneer je voor deze regeling in aanmerking wilt komen, moet je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s) bij Stichting Leergeld laat toetsen. Stichting Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het inkomen (inkomenstoets)
 • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Stichting Leergeld zal verder aangeven hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Daarnaast kunnen je ouders het beste gelijk aangeven welke schoolkosten jij nodig hebt voor je opleiding en wat jullie wel of niet al hebben aangeschaft. Je vindt deze informatie in de MBOwebshop. Indien bestellijsten van een externe leverancier van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor kleding, neem deze dan direct ingevuld mee naar Stichting Leergeld. Heb je zelf al onderwijsbenodigdheden aangeschaft, overhandig dan de betalingsbewijzen aan Stichting Leergeld.

Voorwaarden afwikkeling

Voor de afwikkeling van de aanvragen is het volgende van toepassing:

 • Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij door de ouder/verzorger wordt aangetoond met betaalbewijzen dat de onderwijsbenodigdheden reeds zijn aangeschaft.
 • In principe schaft Scalda de materialen aan bij de externe leveranciers. Boeken en schoolartikelen worden besteld via de MBO webshop;
 • De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) via de MBO webshop zouden moeten betalen, kunnen op rekening van Scalda worden aangeschaft. In de bijlage is een beschrijving opgenomen op welke wijze je op rekening van Scalda kan bestellen in de MBO webshop. Lees deze beschrijving goed door voordat je gaat bestellen!
 • Communicatie met jou of met je ouder(s)/verzorger(s) verloopt, na toetsing, via de financiële administratie van Scalda.

De afdeling debiteuren neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting Leergeld aangeeft dat een deelnemer is getoetst en voldoet aan de voorwaarden.

Heb jij vorig jaar een bijdrage ontvangen vanuit het Steunfonds Studiekosten? Dan moet je jezelf voor dit schooljaar opnieuw aanmelden bij Stichting Leergeld. Ook het inkomen van je ouders/ verzorgers wordt dan opnieuw getoetst.

De afdeling debiteuren van Scalda gaat met de informatie aan de slag, behandelt de aanvraag en communiceert hier over met je ouder/verzorger.

Wat wordt financieel ondersteunt?

 • Primair: onderwijsbenodigdheden. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk leermiddelen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen.
 • Bijdrage activiteiten. Kosten voor bijvoorbeeld kampen die aan het eind van het schooljaar plaatsvinden dienen ook aan het eind van het schooljaar te worden aangevraagd via de financiële administratie van Scalda. Op dat moment wordt gekeken of er nog steeds budget aanwezig is binnen het Steunfonds.
 • Door de invoering van het studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18 jaar, komen vervoerskosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie over het studentenreisproduct, zie duo.nl/studentenreisproduct.
 • Indien je een laptop nodig hebt voor je opleiding, kun je een aanvraag doen voor een laptop van Scalda. Je dient dan een gebruikersovereenkomst te tekenen bij ontvangst van de laptop. De laptop is een vast model welke voldoet aan de eisen van je opleiding, onderhandeling is niet mogelijk. 
 • Je kunt maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan je dus geen nieuwe aanvraag indienen. Mogelijk kan wel een aanpassing plaatsvinden op de ingediende aanvraag. Neem voor informatie contact op met [email protected].
 • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.
Omhoog