Opbouw van de opleiding

Opbouw opleiding

Ieder opleidingsjaar bestaat uit 1.600 studiebelastingsuren. Die uren zijn verdeeld over onderwijs dat je volgt op school onder begeleiding (bijvoorbeeld in de klas of in een open leercentrum), je stage in een leerbedrijf (de beroepspraktijkvorming) en zelfstudie. De uren die je nodig hebt voor zelfstudie kunnen per persoon verschillen. Daarnaast bestaat een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie, aangevuld met keuzedelen.

  • Kwalificatie: In de kwalificatie leer je alles wat je nodig hebt om het door jou gekozen beroep uit te oefenen. Niet alleen de beroepsgerichte onderdelen, maar ook algemene vakken: Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap.
  • Keuzedelen: Tijdens je opleiding kun je een keuze maken uit keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding laten aansluiten bij jouw interesses en ambities.

Keuzedelen binnen je eigen opleiding

Iedere opleiding biedt keuzedelen aan die het beste bij die opleiding passen. Bijvoorbeeld omdat ze passen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid of omdat ze het makkelijker maken om door te leren.

Een keuzedeel dat gericht is op het beroep kan verdiepend zijn (je specialiseert je  verder in een onderdeel uit de kwalificatie) of verbredend (je leert een nieuw onderdeel dat relevant is voor het beroep). Met deze keuzedelen speelt de opleiding in op wensen van werkgevers (in Zeeland of daarbuiten) of op ontwikkelingen in het beroepenveld.

Bij sommige opleidingen kun je kiezen uit losse keuzedelen, bij andere opleidingen uit pakketjes van keuzedelen.

Keuzedelen van andere opleidingen

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Extra keuzedelen

Bovenop de keuzedelen die je volgt om je opleiding compleet te maken, kun je, als je tijd en zin hebt, ook nog extra keuzedelen volgen, dus bovenop je opleiding.

 

Als openbaar toegankelijke onderwijsinstelling maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om verplichte onderdelen met betrekking tot persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming aan te bieden.'

Omhoog