Kenniswerf Energy Campus Zeeland

Energy Campus Zeeland

De overgang naar schone energie heeft grote gevolgen voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost, op verschillende gebieden zoals geld, mensen, ruimte en het milieu. Mensen zijn hierbij heel belangrijk, zowel als werknemers als gewone burgers.

Om aan de vraag naar geschikte werknemers en betrokkenheid van de samenleving te voldoen, werken Scalda (mbo), HZ (hbo) en de Zeeuwse innovatiehub Dockwize samen aan het project Energy Campus Zeeland. Dit zijn onze speerpunten:

 • Het verhogen van de innovatiekrachtEnergy campus als innovatiehub
 • Gemoderniseerde onderwijsvoorzieningenEnergy campus als fysieke locaties
 • Onderzoek als katalysatorEnergy campus als kennishub voor de energietransitie
 • Leven lang OntwikkelenFlexibel scholingsaanbod vanuit de Energy Campus

De Energy Campus

De overstap naar schone energie heeft een enorme impact op de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. Het raakt niet alleen de economie, maar ook de mensen, de ruimte en het milieu. Hierbij spelen mensen een cruciale rol, niet alleen als werknemers, maar ook als gewone burgers.

Om te voldoen aan de behoefte aan geschikte werknemers en betrokkenheid van de gemeenschap, slaan Scalda, HZ University of Applied Science en de Zeeuwse innovatiehub Dockwize de handen ineen voor het project Energy Campus Zeeland. Dit project draagt bij aan de doelen van het Just Transition Fund en heeft een grote impact op de regio.

De Energy Campus maakt de arbeidsmarkt flexibeler en sterker door slim in te spelen op de vraag naar werknemers in de industrie. Tegelijkertijd legt het de nadruk op sociale inclusie, waarbij mensen actief worden betrokken als bewoners en belanghebbenden. Zo wordt de betrokkenheid bij de energietransitie vergroot, evenals de aantrekkelijkheid van banen in dit gebied. Een voorbeeld hiervan is het Social Impact Lab, een fysieke locatie waar ondernemers en overheden samen met studerenden en kennispartners met vraagstukken aan de slag gaan. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven meedoen.


De Energy Campus werkt nauw samen met bedrijven en sluit aan bij andere initiatieven in de regio. Het uitgangspunt is dat een toekomstbestendige arbeidsmarkt begint bij innovatiekracht. De chemische industrie ondergaat een transformatie, en de Energy Campus speelt een centrale rol in het verminderen van de vraag naar personeel en het aantrekken van innovatieve ondernemers.

De Energy Campus voorziet ook in gemoderniseerde onderwijsvoorzieningen, omdat het in de chemische industrie moeilijk is om de praktijk te ervaren. De groene chemie werkt met nieuwe technieken en processen. Denk aan smart energy, smartgrid, systeemintegratie en transport van energie. Op de Energy Campus gaan studenten en werknemers aan de slag met levensechte opstellingen. Bestaande locaties worden gemoderniseerd om praktijksituaties zo goed mogelijk na te bootsen. De Energy campus vindt onderdak op de Kenniswerf (KAAP, Technum) in Vlissingen en het Maintenance Value Park in Terneuzen. Een ondernemerschapsplein ‘Business Lab’ en een ‘Social Impact Lab’ komen op locaties van de drie partners. Hier zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd en ook onderwijs worden gegeven. De Energy Campus fungeert als kennishub en biedt mogelijkheden voor levenslang leren, waarbij zowel werknemers als burgers worden betrokken in de energietransitie.

Samenwerking staat centraal op de Energy Campus. Aanvragers spelen in op de behoeften van de industrie, vertalen beleid naar actie met overheden, betrekken burgers en versterken het sociaal fundament met belangengroepen. Energy Campus Zeeland groeit uit tot een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, dé plek die alle betrokkenen verbindt en werkt aan een flexibele en sterke arbeidsmarkt voor de energietransitie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Energy Campus Zeeland route neem je contact op met Antoine Derksen; [email protected].

Energy Campus Zeeland logo's Europese Unie en Fonds voor rechtvaardige transitie
 • Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de energietransitie vragen om een andere manier van denken en samenwerken. Energy Campus Zeeland moet dé plek worden waar industrie, onderwijs en de markt samenkomen.
  Jo-Annes de Bat
  Gedeputeerde Provincie Zeeland
 • We willen uiteindelijk dé learning community voor energie van de regio worden. De Campus gaat fungeren als kennishub waar een Leven Lang Ontwikkelen inhoud krijgt. Hier komen vragen vanuit het veld, nieuwe onderzoekslijnen en opleidingsmodules samen.
  Antoine Derksen
  Programmamanager Scalda
Omhoog