Subsidies voor opleidingen en cursussen

Subsidies voor particulieren

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Hieronder vind je alle regelingen voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. De regelingen zijn uitgewerkt per doelgroep, periode, voordeel en er is een link naar meer informatie.

Werk maken van je passie! 

Je kunt als volwassene bij Scalda terecht voor verschillende erkende mbo-opleidingen, mbo-certificaten, cursussen, bedrijfsopleidingen, brancheopleidingen en trainingen.

Flexibel, waardevol en toekomstgericht beroepsonderwijs dat speciaal is ingericht voor volwassenen. Zowel als particulier en als medewerker van een organisatie kun je bij ons terecht voor training, scholing en opleiding. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Zowel bij je opleidingskeuze als bij de begeleiding gedurende je opleiding.

Ons uitgangspunt is dat je met plezier je opleiding volgt en deze met goed resultaat afrondt.

Corona maatregelen 

Gedurende de coronaperiode zijn er specifieke regelingen van kracht; informatie hierover is te vinden op duo.nl

Reguliere subsidieregelingen

Studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten

Iedereen jonger dan 30 kan recht hebben op studiefinanciering, als je voor je dertigste begonnen ben aan een opleiding mbo, hbo of universiteit of tegemoetkoming studiekosten als je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).  Meer informatie

 

Levenlanglerenkrediet

Een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Doorlopend: Van 30 t/m 55 jaar geld lenen voor een studie, voor het betalen van college- of lesgeld (alleen voor BOL studenten). Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.

  • Krediet kan je alleen aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening) niet meer mogelijk is;
  • Krediet aanvragen voor de duur van een studie, zelfde rente voor studenten die recht hebben op studiefinanciering;
  • Hoeveel hangt af van hoogte college- of lesgeld;
  • Lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van het inkomen. De aflossing gaat in
  • Op 1 januari na het afronden van de studie. Meer informatie

Aftrekpost inkomstenbelasting

Je kunt je studiekosten (scholingskosten of kosten voor een EVC-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte.

Fiscaal jaar 2021: volgde je in 2021 een opleiding of studie voor je (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure? Dan mag je de kosten, zoals lesgeld en studieboeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Meer informatie

Deze aftrek wordt per 01 januari 2022 vervangen door het STAP-budget.

Stap-budget: (Per 1 maart 2022 ingaat)
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Meer informatie

Transitievergoeding bij ontslag

Financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Meer informatie

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2021)

Heb je een WW of WIA-uitkering, dan kun je hiermee scholingstrajecten volgen richting beroepen waar veel vraag naar is. Meer informatie

Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022)

Een regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Meer informatie

Scholen met een uitkering​

Werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. Meer informatie

NL Leert Door (2021​)

Het kabinet geeft in 2021 €200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Meer informatie

Subsidie bij massaontslag (EGF)

Doorlopend: Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massaontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. Helpt werknemers met scholing of bij het vinden van een nieuwe baan. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten. Meer informatie

Erasmus+ volwasseneneducatie en mbo

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Erasmus+ mbo richt zich meer op het beroepsonderwijs (ook voor volwassenen). Meer informatie

Meer informatie

Heb je als organisatie vragen over de subsidies en fiscale voordelen, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling? Het Leerwerkloket Zeeland adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan terecht.​ Wil je meer informatie over de subsidies, neem contact op met het leerwerkloket.

Algemene informatie van het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Omhoog