Absentie, ziekmelding en verzuim

Ziekte of verlof

Ziekmelden

Het kan voorkomen dat je een keer ziek bent. Word je op school of op je praktijklocatie verwacht, dan meld je je op tijd af via het algemene telefoonnummer van je leslocatie. Kies voor de optie 'ziekmelden'. Ben je jonger dan 18 jaar, dan belt je ouder/verzorger. Ziekmelden kan alleen telefonisch van 08.00-10.00 uur. Meldingen via social media, e-mail of WhatsApp worden niet verwerkt. Is je ziekmelding niet op tijd binnen of onjuist, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Dit kan gevolgen hebben voor je studie.

Word je ziek tijdens de les? Meld je dan bij de servicebalie en laat je coach weten dat je ziek naar huis bent gegaan.
Ben je weer beter? Meld je bij de servicebalie op school.

Locatie Telefoonnummer
Bessestraat, Goes 0113 55 80 00
Stationspark, Goes 0113 55 80 00
Zwembadweg, Goes (Omnium) 0118 55 83 00
Zwembadweg, Goes (CIOS Zuidwest-NL)  0118 55 86 00
Podium, Middelburg 0118 55 83 00
Vlietstraat, Terneuzen 0115 64 16 00
Edisonweg, Vlissingen 0118 55 88 00
Boulevard Bankert, Vlissingen 0118 55 87 00

Staat jouw locatie er niet tussen? Bekijk alle locaties.

Verlof buiten de schoolvakanties en bijzonder verlof

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan. Wel is er in bijzondere gevallen op basis van wettelijke regels verlof mogelijk, zoals een (rij)examen. Wil je verlof op basis van deze wettelijke regels aanvragen, dan kan dat met het formulier 'Bijzonder verlof.' Daarnaast zijn er soms enkele dagen van de vakantie nodig voor beroepspraktijkvorming of stage. Vraag dit bij je coach na en houd hiermee rekening bij het plannen van vakanties of het zoeken naar een vakantiebaan.

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Wat als er meer aan de hand is

Het kan zijn dat je langer afwezig bent of dat er wat anders aan de hand is waardoor je niet op school bent. We blijven dan in contact met jou en werken samen met jou aan terugkeer naar school. Heb je meer begeleiding nodig? We hebben verschillende begeleidingstrajecten, zoals Pitstop en Traject Tussentijd, die de ondersteuning geven die bij jou past.

Afspraken en betrokkenheid

Bij Scalda vinden we het belangrijk om schooluitval te  voorkomen en jou tot maximaal studiesucces te brengen. Dit doen we niet alleen, maar samen met jou en alle betrokkenen in en buiten de school. Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoort jouw ouder/verzorger daar natuurlijk ook bij. Daarbij horen duidelijke afspraken binnen de wettelijke kaders.

Meer informatie

Op MijnScalda vind je meer informatie over de afspraken rondom rijlessen en bezoek aan een medisch specialist. Wil je meer informatie over de wetgeving rondom geoorloofd en ongeoorloofd verzuim?  Check de website van de Rijksoverheid en de

Verzuimkaart Zeeland voor studenten in het mbo

 

Omhoog