Opleiding Entree met NT2

B1-leerroute (Entree met NT2)

Niveau 1

Ben jij of ken jij iemand die zijn taalniveau wil verhogen of moet inburgeren én een mbo-diploma wil halen? Dan kun je terecht bij de B1-leerroute (Entree met NT2) van Scalda. De B1-leerroute is geschikt voor statushouders die graag een vervolgopleiding willen doen en aan de slag willen op de arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat de verwachting er is dat je op A2 of B1 niveau je inburgeringsexamen kunt halen.  
 
De B1-leerroute (Entree met NT2) is onderdeel van Start College. Bij Start College kijken we waar jouw interesses en talenten liggen. Aan de hand daarvan bepalen we samen met jou hoe jouw opleiding eruit gaat zien. Je gaat in ieder geval kijken bij verschillende opleidingen en beroepen. We nemen daar goed de tijd voor zodat je erachter kunt komen wat het beste bij jou past. Samen met jouw coach bepaal je dan uiteindelijk in welke richting je verder gaat studeren. Als je met de B1-leerroute begint en uiteindelijk doorgaat tot een mbo-niveau 2 opleiding die onder Start College valt, krijg je 3,5 jaar intensieve begeleiding, extra taalondersteuning en heb je na die periode twee diploma's op zak.  

De B1-leerroute bestaat uit twee fases: een taalboost van 18 weken en daarna een mbo-opleiding op niveau 1 met extra taalbegeleiding. Tijdens de taalboost krijg je 18 weken lang alleen taallessen. Tijdens deze 18 weken word je ook met intensieve begeleiding van je coach voorbereid om de overstap te maken naar een mbo-opleiding op niveau 1 bij Start College. Samen met je coach bepaal je welk profiel daar het beste bij je past.   

Je kunt de B1-leerroute volgen in BOL of BBL.

BOL
Bij de BOL-variant krijg je onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Je volgt tijdens de eerste 18 weken 5 dagdelen in de week 3.5 uur per dagdeel lessen in taal (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Daarna schrijf je je in voor een mbo-opleiding op niveau 1 en ga je 1 dag in de week stage lopen.

Het werken aan de beroepsvakken staat centraal in fase 2. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. Bovendien krijg je voor het afronden van de inburgering de volgende vakken aangeboden:

  • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering) 
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 

Je hebt een coach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je coach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken.

BBL
Volg je de BBL-variant dan krijg je onderwijs op school en heb je na de taalboost van 18 weken een arbeidscontract. Je volgt 6 dagdelen in de week lessen in taal (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en daarnaast krijg je in de eerste fase nog een extra module ‘Oriëntatie op kansrijk werk’. In de tweede fase volg je een mbo-opleiding op niveau 1. Je krijg 1 dag mbo-onderwijs en 1 dag taalonderwijs en daarnaast werk je bij het bedrijf waar je een arbeidscontract hebt.

Het werken aan de beroepsvakken staat centraal in fase 2. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. Bovendien krijg je voor het afronden van de inburgering de volgende vakken aangeboden:

  • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering) 
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 

Je hebt een coach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je coach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken.  
 
Keuzedelen 
Als onderdeel van deze opleiding volg je één of meer keuzedelen. Deze keuzedelen zijn gericht op het nog beter leren van de Nederlandse taal.

De toelatingsvoorwaarden voor de B1-route zijn: De gemeente waar jij staat ingeschreven nodigt, je uit voor een gesprek en maakt een afspraak met jou voor het maken van een Leerbaarheidstoets (LBT). Deze toets bepaalt wat je al kan en of je mag starten met de B1-leerroute. Bij Scalda krijg je ook een intake. We bespreken je wensen en kijken naar je taalniveau en/of je gealfabetiseerd bent, naar je vooropleiding en de leerbaarheid. Daarna maakt de gemeente samen met jou een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP).
De gemeente kiest welk traject je gaat volgen en houdt je vorderingen bij. Hierin werken gemeenten en Scalda intensief samen.

 

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs. Dit is in het schooljaar 2020/2021 € 1.202 per jaar voor de BOL-opleiding. 

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. Aan de keuze voor een profiel zijn kosten verbonden.

Extra ondersteuning Nederlands en begeleiding voor de afronding van het inburgeringstraject gaat via de inburgeringslening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

De B1-leerroute is onderdeel van Start College. Dat betekent dat we je intensief kunnen begeleiden naar een mbo-opleiding op niveau 2. Dat traject begint al tijdens je opleiding op niveau 1. Uiteindelijk kun je in 3,5 jaar tijd een mbo-opleiding op niveau 2 halen waarbij je de gehele periode ook extra taalbegeleiding krijgt. Na 3,5 jaar heb je 2 mbo-diploma's op zak. Je kunt ook na de B1-leerroute direct doorstromen naar werk.

Voorlichting Entree


Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog