Havo

Het Vavo (Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) biedt de opleiding havo in één of meerdere jaren. Je kunt kiezen voor het volgen van één, meerdere of alle vakken, die nodig zijn voor een diploma. Voor ieder vak kun je een certificaat krijgen. Heb je voldoende certificaten, dan kun je deze inruilen voor een diploma.

Het Vavo stimuleert de student zelf verantwoordelijk te zijn voor de studieresultaten. We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen volgt, maar ook voldoende tijd besteedt aan het verwerken van de leerstof; op school in de lessen en in het studiecentrum, maar ook thuis. Om je hierbij te helpen, krijgt iedere student een mentor toegewezen. De mentor houdt bij of je studie naar wens verloopt. Onze interne begeleider kan je helpen bij het oplossen van studie- of andere problemen. Het doel is dat jij op een snelle en efficiënte manier de eindstreep haalt.
 

De opleiding havo in 1 jaar

Binnen de opleiding havo kies je uit één van de vier profielen. Elk profiel bestaat uit:

 • een gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels en maatschappijleer;
 • een profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt voorbereiden, namelijk:
  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid en (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)
 • een vrij deel met één examenvak en het profielwerkstuk.

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen.

De opleiding havo in 2 jaar

Binnen deze opleiding kies je uit één van bovenstaande havo-profielen. Binnen dit jaar sluit je drie verplichte gemeenschappelijke examenvakken af met een examen, waarvoor je een certificaat kunt halen. Daarnaast volg je nog vier verplichte basisvakken. Op het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief advies wanneer je minimaal drie certificaten hebt gehaald en voor minimaal drie basisvakken een voldoende hebt gehaald. Zo haal je dus in twee jaren je havodiploma. Wanneer je een negatief studieadvies krijgt, kun je niet verder met de havo-opleiding omdat je niet aan de toelatingseisen voldoet. Je kunt wel
doorstromen naar een mbo niveau 4-opleiding.

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen. 

Toelatingseisen havo in 1 jaar

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2024;
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen havo en bent gezakt of
 • Je hebt een havodiploma, maar je wilt certificaten voor een ander profiel of
 • Je hebt een havodiploma, maar je wilt extra vakken behalen of vakken verbeteren in hetzelfde profiel of
 • Je hebt een overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5 of
 • Je hebt een overgangsbewijs van vwo 4 naar vwo 5 of
 • Je bent blijven zitten in vwo 5 of
 • Je hebt een positief studieadvies van het Havo Basisjaar
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma II voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

Toelatingseisen havo in 2 jaar

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2024;
  (Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs of de leerplichtambtenaar) en
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen vmbo-g of vmbo-t (mavo) met een extra vak en bent geslaagd of
 • Je hebt een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of
 • Je bent blijven zitten in havo 4 of vwo 4
 • Je hebt een vmbo-g of vmbo-t opleiding met een extra vak en volgt een mbo niveau 3/4 opleiding
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen NT2, programma II voor alle vaardigheden.

In alle overige situaties beslist de plaatsingscommissie van het Vavo over je toelaatbaarheid (diploma/certificaten).

Zowel voor havo in 1 jaar als havo in 2 jaar geldt

Wil je jouw profiel verbreden en één of meerdere certificaten halen dan moet je kunnen aantonen dat je over voldoende basiskennis beschikt. In de praktijk kan dit betekenen dat je na aanmelding één of meerdere instaptoetsen moet maken. Wanneer uit de instaptoets(en) blijkt dat je over voldoende basiskennis beschikt dan kan je worden ingeschreven voor het betreffende vak.

Plaatsingsgesprek

Heb je je aangemeld voor de Vavo-opleiding dan vragen we je om via de mail je definitieve cijferlijst van het voortgezet onderwijs of je overgangsrapport aan ons te sturen. Als je toelaatbaar bent nodigen we je uit voor een plaatsingsgesprek met aansluitend de mogelijkheid om direct in te schrijven.

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor deze opleiding. Gebruik hiervoor de knop 'Aanmelden' boven- of onderaan deze pagina.

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze opleidingen: E-mail: [email protected] 
Telefoonnummer:  0115 64 16 00

Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in voltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 1.419 aan wettelijk lesgeld. Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in deeltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 30,10 aan cursusgeld per lesuur voor een heel schooljaar. Als je bijvoorbeeld 10 lesuren per week volgt, betaal je voor een heel jaar 10 x 30,10 = 301,00 per jaar aan cursusgeld.

Ook wordt aan iedereen die bij het Vavo lessen volgt de keuze voorgelegd een vrijwillige bijdrage te betalen. Dit is een bijdrage aan de algemene studentenverzekering en studentenactiviteiten zoals de introductiedag en de diploma-uitreikingen.

De lesboeken kun je bij ons huren. Het totale bedrag van de huur hangt af van welk vak en hoeveel vakken er worden gevolgd. Gerekend moet worden op ongeveer € 50 per vak. Voor uitbestede studenten zijn de lesboeken gratis.

Tenslotte betaal je een borgsom voor de boeken. Afhankelijk van het aantal gehuurde boeken ligt dit bedrag tussen € 50 en € 200.

Na het behalen van het havodiploma kun je verder studeren in het hbo of doorstromen naar het vwo.

De lessen

Het jaarprogramma bij het Vavo kent drie periodes met lessen en één periode intensieve examentraining. Na elke lesperiode volgt een toetsweek. Iedere periode wordt beschreven in een studiewijzer, die jou van week tot week door de lesstof leidt. Aan het eind van het schooljaar neem je deel aan het centraal schriftelijk examen.

De lessen kunnen tussen 8.30 en 22.00 uur worden gegeven. De meeste lessen zijn overdag. De lessen van de havo en het vwo kunnen ook op een avond plaatsvinden.

Examens

Als je examen wilt doen, krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) met de omschrijving van de inhoud van elk vak, het schoolexamen, de toetsweken en de toetsduur. Het schoolexamen wordt in de loop van het schooljaar afgenomen. Enkele vakken hebben alleen een schoolexamen, maar de meeste vakken hebben ook een centraal examen. Deze centraal schriftelijke examens worden ieder jaar op school afgenomen volgens de Rijksregeling. Dit zijn dezelfde examens als die voor het voortgezet onderwijs. Het eindcijfer van de vakken is samengesteld uit het gemiddelde van de cijfers van de schoolexamens en het cijfer van het centraal schriftelijk examen.

Behaal een Cambridge English certificaat!

Wil jij je onderscheiden van anderen? Of ben je op zoek naar een extra uitdaging naast het Vavo? Neem dan deel aan het Cambridge English B2 First programma van Scalda. Een Cambridge diploma wordt officieel erkend door vele universiteiten, hogescholen en werkgevers en staat erg goed op je cv. 

Lees alles over het Cambridge English certificaat

Lesgeld/cursusgeld

De hoogte van het lesgeld/cursusgeld wordt ieder jaar door de minister vastgesteld. Je betaalt afhankelijk van de gekozen opleiding en de omvang van deze opleiding lesgeld (volledig pakket) of cursusgeld (deelpakket). Omdat je je telkens voor één jaar inschrijft, betaal je het lesgeld/cursusgeld per jaar. Lesgeld wordt door de student rechtstreeks betaald aan het Ministerie. Het cursusgeld betaal je aan Scalda. Studenten die via het voortgezet onderwijs worden uitbesteed aan het Vavo betalen aan Scalda geen les- of cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten

Er is een aantal mogelijkheden voor studenten die bij het Vavo zijn ingeschreven om een tegemoetkoming in de studiekosten en/of het wettelijk lesgeld te krijgen. Soms is het ook mogelijk dat ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Tijdens het plaatsingsgesprek kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Vrijstellingen

Voor alle opleidingen geldt dat er vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Deze worden tijdens het plaatsingsgesprek besproken. In het algemeen geldt dat certificaten en afgeronde onderdelen van het examendossier van de betreffende opleidingen, die nog geen 10 jaar oud zijn, vrijstellingen kunnen opleveren. Voor studenten vwo met een havo-diploma is er een vrijstelling voor het vak maatschappijleer.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog