Opleiding Onderwijsroute (O-Route)

Onderwijsroute (O-Route)

De Onderwijsroute (O-route) is voor jongere statushouders met een hoge leerbaarheid die graag willen doorstromen naar een vervolgopleiding en waarbij de kans op slagen groot is. Met de O-route start je met les in de Nederlandse taal van A0 tot B1 niveau. Later krijg je ook rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden. In het programma zit ook Loopbaanoriëntatie (LOB) en studievaardigheden. Je krijgt een coach die je begeleidt. Samen kijken we welk beroep of opleiding het beste bij jou past. Zo zorgen we dat je klaar bent om een vervolgopleiding te gaan volgen.

De O-route bereidt je voor op een vervolgopleiding. Je krijgt onderwijs op school waarbij eerst de Nederlandse taal centraal staat. Daarnaast is er aandacht voor rekenen/ wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, Loopbaanoriëntatie (LOB) en studievaardigheden. Je doet examen in Nederlands, rekenen/ wiskunde en Engels.

Duur

  • De O-route duurt 1,5 jaar.
  • Je komt 8 dagdelen in de week naar school.
  • 3,5 uur per dagdeel

Begeleiding
Je krijgt een coach die je begeleidt tijdens het traject. De coach is jouw aanspreekpunt als het gaat om adviezen voor bijvoorbeeld een vervolgtraject of -opleiding. Samen kijken we welk beroep of opleiding het beste bij jou past.

De gemeente, waar jij staat ingeschreven, nodigt je uit voor een gesprek en maakt een afspraak met jou voor het maken van een Leerbaarheidstoets (LBT). Deze toets bepaalt wat je al kan en of je mag starten aan de O-route. Bij Scalda krijg je ook een intake. We bespreken jouw wensen, kijken naar jouw taalniveau en/of je gealfabetiseerd bent, naar je vooropleiding en de leerbaarheid. Daarna maakt de gemeente samen met jou een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP). De gemeente kiest welk traject je gaat volgen en houdt je vorderingen bij. Hierin werken gemeenten en Scalda intensief samen.

Wil je instromen in mbo niveau 2 dan bekijken we of je dit het beste via de B1-route of de O-route kunt doen.

De kosten voor de O-route worden vanuit de inburgeringsgelden betaald.

Je hebt het taalniveau B1 behaald en je bent voorbereid om door te stromen naar een mbo-opleiding op niveau 2,3 of 4. Het niveau is afhankelijk van je examenresultaten.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog