Organisatie

Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, vier onderwijsclusters en drie ondersteunende diensten. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in zestien kleinschalige colleges.

Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen. De dienst Human Resources en Organisatie ondersteunt het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie, personeelsaangelegenheden en communicatie.

Download het organogram van Scalda