Assistent Installatie- en Constructietechniek

 • Entree (Niveau 1)

Je bent precies en hebt technisch inzicht!

Als assistent Installatie- en Constructietechniek  verricht je werkzaamheden met metaal-, staaf-, plaat-, profiel- en pijpmateriaal met allerlei technieken en binnen diverse techniekrichtingen. Het is belangrijk dat je precies, rustig en geconcentreerd kan werken. Je ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden en assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu.

Je kunt stage lopen bij zowel grote als kleine bedrijven in de installatie en/of constructietechniek.

Assistent Installatie- en Constructietechniek

Entreeopleiding
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kan je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. De opleiding duurt een jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kan je doorstromen naar (een mbo-opleiding op) niveau 2 of ga je aan het werk. 

Je schrijft je in voor een profiel, dit is een beroepsrichting. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn er meerdere profielen aan elkaar gekoppeld zodat je met een brede kennis de deur uitgaat.
Je kunt kiezen uit twee brede richtingen:

Mens & Ondernemen
Met daarin de profielen:

 • Dienstverlening en zorg
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding

Mens & Techniek
Met daarin de profielen:

 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie en constructie techniek

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) heeft de Entreeopleiding de volgende profielen:

 • Dienstverlening en zorg
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie en constructie techniek
 • Logistiek
 • Plant, dier of (groene) leefomgeving
Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Entree - Assistent Constructietechniek
  Bij deze opleiding ben je lekker veel met je handen bezig, maar goed nadenken is ook belangrijk want veiligheid staat voorop!
  Yohanes Gebraselasea
  Entreeopleiding
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Entree - Assistent Constructietechniek
  Ik ben graag met mijn handen bezig en zie het liefst meteen resultaat aan het einde van de dag. Als ik zelf iets mag maken gaat het echt leven voor mij.
  Tariq Muhammad
  Entreeopleiding

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap.

Er zijn twee vormen van Entreeopleidingen:

 • BOL (Beroepsopleidende leerweg): drie dagen naar school en twee dagen stage.
 • BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en vier dagen werk.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je 3 dagen naar school en je loopt 2 dagen stage. Stage noemen we BPV in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het eerste blok ga je op zoek naar een stage, je krijgt dan een stageovereenkomst. Aan het einde van je stage moet je minimaal 400 stage gelopen hebben.

BBL
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je 1 dag naar school en de andere dagen werk je. Je BPV is een leerwerkplek. Voordat je aangenomen bent bij de Entreeopleiding heb je een leerwerkplek en een contract. Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 610 uur gewerkt hebben.

Begeleiding
Je hebt een studiecoach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je studiecoach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt.

Naast een studiecoach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kan afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Middelburg, locatie Ravensteijnweg
 • Vlissingen, locatie Edisonweg
 • Terneuzen, locatie Vlietsraat

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs. Dit is in het schooljaar 2020/2021 € 1.202 per jaar voor de BOL opleiding of € 250 voor de BBL opleiding.

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal € 250.

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk.
Je kunt doorstromen naar niveau 2 binnen Scalda, bijvoorbeeld: Autotechnicus, Basislasser, constructiewerker of Verspaner.

Voorlichting Entree

Ravensteijnweg 1 Middelburg Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.