Instructeur Mbo

 • Niveau 4

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld om te voldoen aan de bekwaamheidseisen van instructeur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) maar ook zeer geschikt als opleiding voor instructeurs in het voortgezet onderwijs.

Toevoegen aan je favorieten

Tijdens de eenjarige opleiding staan kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als agogiek, pedagogiek en didactiek, maar ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Om geschikte praktijkactiviteiten aan te kunnen bieden aan jongeren van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van jongeren vanaf 12 tot 25 jaar. Je leert zelf dat een leven lang ontwikkelen belangrijk is en dat is ook iets wat je je leerlingen/studenten meegeeft. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je naast de opleiding ook tegelijkertijd werkzaam bent als instructeur in het (v)mbo.

Op de vakken Nederlands, Engels en rekenen word je apart geëxamineerd.

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.
 • een (stage- of) dienstverband van minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Contactuele vaardigheden
 • Representatief
 • Zelfstandigheid

De kosten voor de BBL opleiding Instructeur middelbaar beroepsonderwijs zijn op dit moment nog niet beschikbaar. We werken eraan om deze z.s.m. te kunnen publiceren.

Na het behalen van je diploma word je bevoegd en bekwaam geacht als instructeur in het mbo. Het diploma is ook van meerwaarde in het vmbo waar een dergelijke opleiding nog niet voor bestaat. Ben je werkzaam als instructeur in het vmbo dan besteden we in jouw geval bijzondere aandacht aan de vmbo-doelgroep. Je kunt na deze opleiding uiteraard ook doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld voor het behalen van een docentbevoegdheid.