Beveiliger

Niveau 2 Niveau 3

In het kort

De voornaamste taak van een beveiliger is toezicht én controle houden. Je zorgt voor orde en veiligheid, merkt afwijkingen op en treedt op in ongewenste situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in grote bedrijven, op festivals en tijdens bijeenkomsten. Je opent en sluit gebouwen, loopt onder meer algemene, brand- en sluitrondes, overdag en ’s nachts. Meestal doe je je werk op de achtergrond, maar als het nodig is aarzel je niet om in te grijpen. In gevaarlijke situaties roep je hulp in. Hierbij is het belangrijk om samen te werken. Als beveiliger kom je veel verschillende mensen tegen. Je zult naast beveiligen ook vragen van mensen beantwoorden en dienstverlenend bezig zijn.  

Als beveiliger ben je van onbesproken gedrag, blijf je altijd rustig en weet je grenzen te stellen als dat nodig is. Ook ben je doortastend. Zulke eigenschappen heb je nodig om de veiligheid van anderen te garanderen. 

Bij de niveau 3-opleiding opereer je als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken. Je coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega-beveiligers. Je stelt instructies op en adviseert over beveiligingsmaatregelen.  

Leerjaar 1

Je krijgt les in beveiliging. Tijdens de opleiding loop je tien weken stage in het tweede half jaar. Na de zomervakantie start je met een stage ‘week op, week af’. Het is mogelijk om de opleiding versneld af te ronden, hiervoor moet je een zelfstandige houding hebben, veel inzet tonen en een gedisciplineerde werkhouding hebben.  

Als je toegelaten wilt worden voor de opleiding niveau 2 dien je in het bezit te zijn van: 

 • een vmbo-b diploma of; 
 • een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) 

Als je toegelaten wilt worden voor de opleiding niveau 3 dien je in het bezit te zijn van:   

 • Een vmbo-k, -g of -t diploma of;  
 • Een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;  
 • Een mbo-diploma niveau 2 

Om stage te mogen lopen dien je:

 • een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen bij de gemeente. Je wordt hierover gemaild. 

Als je stage gaat lopen, wordt er door het stagebedrijf een grijze pas (geldigheidsduur 1 jaar) voor jou aangevraagd bij de politie. Het is daarom belangrijk dat je bij deze opleiding van onbesproken gedrag bent. 

Beperkt aantal opleidingsplaatsen: 50

Voor deze opleiding is er een totaal aantal van 50 opleidingsplaatsen beschikbaar (dit geldt alleen voor niveau 3).

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich vóór 1 april aanmeldt, te plaatsen in de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Bij enkele opleidingen kunnen we dit echter vooraf niet garanderen. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen, dan kan niet iedereen die zich heeft aangemeld in de opleiding geplaatst worden. Voor al deze opleidingen gelden aanvullende spelregels en bepalen de datum en het tijdstip van jouw aanmelding jouw plaats op de (wacht)lijst.

Wanneer je je inschrijft voor een mbo-opleiding, komen er kosten bij kijken. Zodra je de leeftijd van 18 bereikt, ben je verplicht om lesgeld te betalen. Daarnaast zijn er schoolgerelateerde uitgaven, aangezien je benodigdheden moet aanschaffen voor je studie. Mocht je financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er mogelijkheden beschikbaar om je te helpen.

Lesgeld/cursusgeld
Lesgeld is een verplichte bijdrage aan je onderwijsinstelling, meestal vastgesteld door de overheid. Hoeveel lesgeld je betaalt, hangt af van de opleiding die je doet.

 • BOL-opleiding: €1.357,- per jaar.
 • BBL-opleiding op niveau 1 of 2: €270,- per jaar.
 • BBL-opleiding op niveau 3 of 4: €654,- per jaar.

Meer over lesgeld/cursusgeld

Schoolkosten
Schoolkosten omvatten alle extra uitgaven die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, materialen, kleding, excursies en andere specifieke benodigdheden. Deze kosten variëren per studierichting en benodigdheden. Meer over schoolkosten

Financiële Ondersteuning
Overweeg je een mbo-opleiding te volgen, maar beperken financiële of persoonlijke omstandigheden je mogelijkheden? In dat geval bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor ondersteuning via het mbo-studentenfonds. Uiteraard dien je te voldoen aan specifieke criteria waarin je gebruik kunt maken van het mbo-studentenfonds. Meer over financiële ondersteuning

 

Een belangrijk voordeel van deze opleiding is dat je al na één of anderhalf jaar je vakdiploma kunt halen. Je kunt daarmee aan de slag als bijvoorbeeld winkelsurveillant, objectbeveiliger, beveiliger bij evenementen of mobiele surveillant. 

Welke vakken krijg je?

 • Veiligheid en beveiligen basis 

 • Wet-en regelgeving basis 

 • Doelmatig handelen basis (praktijk) 

 • Sport 

 • Rekenen 

 • Nederlands 

 • Engels 

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

 • Port safety & security  

 • Proactief beveiligen  

 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit  

 • Engels in de beroepscontext A2  

 • Digitale vaardigheden basis  

 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken  

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd. 

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn: 

 • assertiviteit 

 • contactuele vaardigheden 

 • omgaan met kritiek 

 • overtuigingskracht 

 • representatief

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog